O nas

Fundacja „Nasz Wybór” została założona 2009 roku przez Ukraińców i ich przyjaciół Polaków, aby pracować na rzecz ukraińskich migrantów w Polsce, pomagać im w integracji z polskim społeczeństwem i polską kulturą, a także zapoznawać Polaków z kulturą ukraińską. Z czasem Fundacja rozszerzyła grupę odbiorców swoich działań na obywateli innych krajów.

Początki działalności

W 2004 roku w Warszawie zorganizowała się grupa przyjaciół – Ukraińców i Polaków – którzy wspierali „pomarańczową rewolucję”.

Nasza misja

Głównym celem Fundacji „Nasz Wybór” jest pomoc w integrowaniu ukraińskich migrantów z polskim społeczeństwem.

Plany na przyszłość

Fundacja zamierza inwestować w rozwój Ukraińskiego Domu, aby uczynić go sercem ukraińskiej społeczności w Warszawie.

Podsumowanie 2017 roku
1500
udzielonych konsultacji
15
spotkań informacyjnych
14
kursów języka polskiego
50
spotkań ze znanymi ludźmi

Aktualności