JA slide show

Zrealizowane projekty

 • Projekt „Nasz Wybir-Zasoby informacyjne dla migrantów z Ukrainy w Polsce I-III”, w ramach którego wydawaliśmy gazetę dla migrantów z Ukrainy oraz prowadziliśmy portal www.naszwybir.pl oraz organizowaliśmy debaty publiczne. Projekt finansowany przez Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i z budżetu państwa.
 • "Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Badanie społeczne", w partnerstwie z ISEE, współfinansowany przez Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i z budżetu państwa.
 • "Klub Ukraińskich Kobiet", współfinansowany z programu "Obywatele dla Demokracji" finansowanego przez Fundusze EOG
 • Projekt „Empowering Migrant Youth: Models of Integration and Prevention of Exclusion” w partnerstwie z Międzynarodową Organizacją z Migracji. Projekt finansowany przez Unię Europejską.
 • Warsztaty artystyczne dla dzieci „Międzynarodowy świat bajki" oraz zajęcia integracyjno-artystyczne z kreatywnego rozwoju i twórczego myślenia przeznaczone były dla dzieci migrantów oraz społeczności lokalnej Warszawy.
 • Badanie socjologiczne wśród migrantów z Ukrainy w Polsce dla firmy komórkowej "Klucz".

 

 

 

 

 

Działalność

FUNDACJA NASZ WYBÓR PROWADZI NASTĘPUJĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ:

·Wydaje miesięcznik Nasz Wybir oraz prowadzi portal: www.naszwybir.pl

·Prowadzi Ukraiński Dom w Warszawie przy ul. Zamenhofa 1, w którym działa:

-„Klub Ukraińskich Kobiet”

- Klub dziecięcy „Rukawyczka”

- chór koiecy „Kałyna”

- prowadzimy poradnictwo dla imigrantów związane z legalizacją pobytu i innymi kwestiami istotnymi dla życia w Polsce

- prowadzimy zajęcia z języka polskiego

- prowadzimy warsztaty taneczne „Taniec bez granic”

- zajęcia tańca towarzyskiego, zajęcia artystyczne, rękodzielnicze, warsztaty kuchni ukraińskiej

- działa „Kino-Szkoła” dla dzieci i młodzieży

·Organizuje spotkania informacyjne, debaty publiczne, prezentacje książek, spotkania z ciekawymi ludźmi, pokazy filmów, wystawy prac artystycznych.

· Realizuje badania socjologiczne

· Wydaje książki dla dzieci


Realizujemy następujące projekty:

"Nasz Wybir - Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy w Polsce IV"

Okres 1.11.2015-31.10.2017r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

„Aktywizacja po polsku”

Projekt realizowany wspólnie z Fundacją Ocalenie (Lider), Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek CWII.

Okres 1.09.2015-30.04.2017r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

„Centrum Pomocy Cudzoziemcom (CPC 2.0)

Projekt realizowany wspólnie z Fundacją Ocalenie (Lider), Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek CWII.

Okres 1.07.2015- 31.12.2016r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, a także (w ramach refundacji wkładu własnego) z budżetu m. st. Warszawyprojekt „Centrum Pomocy Cudzziemcom II”.

"Mniejszości Wyszehradu 2025"

Okres 1.10.2015-31.03.2016r.

Projekt realizowany wspólnie z organizacjami ze Słowacji, Czech i Węgier.

Projekt finansowany z Visegrad Fund.


Visa free Europe

Kontakt

Fundacja «Nasz Wybór»
nashvybir@gmail.com

Фонд «Наш Вибір»
nashvybir@gmail.com

Газета та портал Наш Вибір

Газета та портал


 

Działalność Fundacji "Nasz Wybór" wspierają

 • Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

 • International Organization for Migration

 • Visegrad Fund

 • Urząd m.st. Warszawa

 • Budżet państwa

 • Fundusze EOG

 • Program "Przemiany w Regionie - RITA"