FUNDACJA „NASZ WYBÓR”

DEMOKRACJA – INTEGRACJA – KULTURA

Główne projekty fundacji:

Ukraiński Dom

Miejsce spotkań oraz działań ukraińskich organizacji oraz inicjatyw w Warszawie. Powstanie tego miejsca było inicjatywą kilku środowisk ukraińskich.

Klub Ukraińskich Kobiet

Klub Ukraińskich Kobiet, którzy zrzesza aktywne ukraińskie migrantki, które wspierają się wzajemnie i pomagają odnaleźć się w Polsce oraz realizować własne aspiracje.

„Nasz Wybir” – gazeta i portal

W ramach projektu wydawany jest bezpłatny miesięcznik „Nasz Wybir” w języku ukraińskim oraz prowadzony jest portal internetowy naszwybir.pl w języku polskim i ukraińskim.

Dziecięcy Klub „Rukawyczka”

Weekendowy klub, w którym dzieci w wieku przedszkolnym mogą wesoło i korzystnie spędzić czas, bawiąc się i ucząc po ukraińsku.

Głównym celem Fundacji „Nasz Wybór” jest pomoc w integrowaniu ukraińskich migrantów z polskim społeczeństwem, wspieranie rozwoju kontaktów kulturalnych, oświatowych, ekonomicznych i politycznych między Polską i Ukrainą oraz upowszechnianie wartości demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego.
Zespół Fundacji

Tetyana Rodnyenkova

koordynatorka Klubu Ukraińskich Kobiet

Socjolog, badaczka przestrzeni edukacyjnej krajów postradzieckich. Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych (IFIS PAN). Pracuje na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

Olena Lytvynenko

członek zarządu

Specjalista ds. migracji i społeczności ukraińskiej w Polsce, historyk, badaczka mniejszości narodowych w Polsce, antropolog kultury. Członek Zarządu Fundacji Nasz Wybór. W latach 2011-2013 koordynator techniczny portalu www.naszwybir.pl

Iwona Trochimczyk-Sawczuk

członek zarządu

Prawniczka, filolog, tłumaczka. W Fundacji zajmuje się koordynacją projektów. Autorka artykułów o prawnych aspektach imigracji, trenerka, koordynatorka projektów realizowanych ze środków EFI. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Myroslava Keryk

prezes

Historyk, socjolog, specjalista ds. migracji i społeczności ukraińskiej w Polsce. Wykłada na Uczelni Łazarskiego. Prezes Fundacji Nasz Wybór; Redaktor naczelna miesięcznika „Nasz Wybir”.

Kontakt

Fundacja “Nasz Wybór”
ul. Zamenhofa 1
00-153 Warszawa

tel.: +48 22 258 40 18,
+48 727 805 764

Recent Posts