Doktor nauk historycznych, ukończyła Narodowy Uniwersytet Ołesia Honczara w m. Dnipro. Specjalistka zajmująca się badaniem polsko-ukraińskich kontaktów naukowych w nauce historycznej XIX wieku. Autorka publikacji poświęconych kształtowaniu się obrazu historii Ukrainy w polskiej nauce historycznej XIX-XX wieku. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Studium Europy Wschodniej), bada specyfikę wykorzystania narracji historycznych w sferze politycznej państw Europy Środkowej. Lektorka języka polskiego i ukraińskiego jako języka obcego. Konsultantka ds. legalizacji pobytu i pracy w Punkcie Konsultacyjnym Ukraińskiego Domu w Warszawie.