Statut Fundacji

Statut Fundacji Nasz Wybór

 

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie Finansowe za rok 2018

 

Sprawozdania merytoryczne

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2020

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

 

Nasze poLItyki

ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI INTERESÓW

ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI INTERESÓW-UA

Polityka Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem

Polityka Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem-UA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA-UA

KODEKS POSTĘPOWANIA

KODEKS POSTĘPOWANIA_UA

Mechanizm Informacji Zwrotnej

Mechanizm Informacji Zwrotnej-UA