Poprzez 12 lat działalności Fundacja zrealizowała wiele projektów o zasięgu lokalnym jak i międzynarodowym

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE

 

KOALICJA ORGANIZACJI MNIEJSZOŚCIOWYCH I MIGRANCKICH

Czas trwania projektu 1.04.2021 – 31.03.2023

Projekt jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

MIGRANCKIE CENTRUM WSPARCIA

Czas trwania projektu: 01.01.2021 – 31.03.2022

Projekt jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

CENTRUM POMOCY CUDZOZIEMCOM III

Czas trwania projektu: 01.12.2019 – 30.11.2021

Projekt realizowany z dotacji M. St. Warszawy

ONE FOR ALL, ALL FOR ONE 3

Czas trwania projektu: 01.01.2021 – 31.12.2021

Projekt realizowany z dotacji Foundation Open Society Institute we współpracy z OSIFE – częścią Open Society Foundations

PORTAL INFORMACYJNY WWW.NASZWYBIR.PL ORAZ MIESIĘCZNIK NASZ WYBIR DLA UKRAIŃSKICH MIGRANTÓW W POLSCE

Czas trwania projektu: 01.05.2020 – 31.12.2021

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

KOALICJA ORGANIZACJI MNIEJSZOŚCIOWYCH I MIGRANCKICH (KOMM)

Czas trwania projektu: 01.02.2021 – 01.31.2023

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

 

2020

INTEGRACJA PRZEZ LITERATURĘ II

Czas trwania projektu: 01.05.2020 – 31.12.2020

Projekt realizowany z dotacji M. St. Warszawy

GRANT Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO „DZIAŁAJ DALEJ” PRZYZNANY PRZEZ FUNDACJE IM. STEFANA BATOREGO

Okres realizacji 01.07.2020 r. – 31.12.2020 r.

Było to wsparcie działań stałych Fundacji w trudnym okresie pandemii koronawirusa. Dzięki niemu mogliśmy kontynuować prowadzenie Ukraińskiej Sobotniej Szkoły, portalu naszwybir.pl, a także ponosić stałe koszty związane z funkcjonowaniem Ukraińskiego Domu w Warszawie.

WPŁYW PANDEMII COVID 19 NA UKRAIŃSKIE KOBIETY-MIGRANTKI W POLSCE. PILOTAŻOWY PROJEKT BADAWCZY

Czas trwania projektu: 01.10.2020-31.12.2020

Projekt zrealizowany we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie

Projekt badawczy, który polegał na głębokiej analizie rożnych obszarów doświadczeń migrantek z Ukrainy w Polsce w trakcie Covid-19. Jego celem było zaprezentowanie perspektywy ukraińskich kobiet-migrantek w dyskusji publicznej o skutkach Covid-19 oraz zachęcenie do opracowania działań oraz polityk, które będą wspierać kobiety migrantki w radzeniu sobie ze skutkami pandemii.

Efektem badań jest raport opublikowanym w języku angielskim i polskim

ONE FOR ALL, ALL FOR ONE 2

Czas trwania projektu: 01.10.2019 – 31.12.2020

Projekt zrealizowany z dotacji Foundation Open Society Institute we współpracy z OSIFE – częścią Open Society Foundations.

Projekt realizowany był przez Konsorcjum organizacji społecznych działających na rzecz uchodźców i migrantów.

Więcej o projekcie tu.

 

2019

W STRONĘ WSPÓLNYCH INTERESÓW MIĘDZY LOKALNYMI PRACOWNIKAMI I MIGRANTAMI

Czas trwania projektu: sierpień 2017 – styczeń 2019

Projekt finansowany z programu Unii Europejskiej: Europa dla Obywateli

Godło UE i projekt graficzny - Polityka regionalna - Komisja Europejska

 

2018

„CENTRUM POMOCY CUDZOZIEMCOM II”

PROJEKT: “W STRONĘ SILNIEJSZEJ TRANSGRANICZNEJ WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE MIGRACJI ZAROBKOWEJ POMIĘDZY INSTYTUCJAMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ OCHRONĄ PRAW PRACOWNIKÓW (STRONGLAB).”

 

2017

INTEGRACJA POPRZEZ LITERATURĘ 2017

Projekt zrealizowany z dotacji M. St. Warszawy

Na projekt złożył się cykl spotkań literackich poświęconych życiu i twórczości polskich pisarzy związanych z Ukrainą. Odbyły się również warsztaty „Sztuka pisania” oraz warsztaty translatorskie dla początkujących tłumaczy literatury, a także polsko-ukraiński slam poetycki. Podsumowaniem projektu była publikacja dwujęzycznej polsko-ukraińskiej antologii, zawierającej wyróżnione utwory w konkursie literackim zorganizowanym w ramach projektu.

„PORADNIK DLA OBYWATELI UKRAINY W POLSCE” – PUBLIKACJA DEDYKOWANA OBYWATELOM UKRAINY W POLSCE – 2017

PROJEKT „AKTYWIZACJA PO POLSKU” – 2015/2017

PROJEKT „CPC 2.0.” – 2015/2017

PROJEKT „POLACY, UKRAIŃCY, ŻYDZI – HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ” – 2016/17

 

2016

II FORUM UKRAIŃSKICH ORGANIZACJI „MIGRACJA UKRAIŃCÓW DO POLSKI: WSPÓŁCZESNE WYZWANIA” – 2016

PROGRAM WYMIANY MŁODZIEŻY „OD MEDIACJI SZKOLNEJ DO ZGODY OBYWATELSKIEJ” – 2016

PROJEKT “MIESZKAM TU, BO KOCHAM” – 2016

PROJEKT „MNIEJSZOŚCI WYSZEHRADZKIE W ROKU 2025” – 2015/2016

PROJEKT „UKRAIŃCY – AKTYWNI MIESZKAŃCY WARSZAWY” – 2016

STAŻ DLA PRZEDSTAWICIELI BIAŁORUSKIEJ NGO – 2016

 

2015

„IMIGRANCI O WYSOKICH KWALIFIKACJACH NA POLSKIM RYNKU PRACY. BADANIE SPOŁECZNE” – 2014/2015

„KLUB UKRAIŃSKICH KOBIET” – 2014/2015

„NASZ WYBIR – ZASOBY INFORMACYJNE DLA IMIGRANTÓW Z UKRAINY W POLSCE IV”

OBCHODY 24. ROCZNICY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI UKRAINY W WARSZAWIE – 2015

 

2014

„PULS UKRAINY” W DOMU TOWAROWYM BRACI JABŁKOWSKICH W WARSZAWIE – 2014

WSPÓŁPRACA POLSKO-UKRAIŃSKA NA RZECZ PAMIĘCI LOKALNEJ – 2014

EUROPEAN INTEGRATION FORUM – 2010/2014

FORUM EKSPERCKIE „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ NA RZECZ MIGRANTÓW Z UKRAINY W POLSCE” – 2014

OBCHODY 23. ROCZNICY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI UKRAINY W WARSZAWIE – 2014

 

2013

„MIĘDZYKULTUROWY ŚWIAT BAJKI. WARSZTATY INTEGRACYJNO-ARTYSTYCZNE DLA DZIECI MIGRANTÓW I OBYWATELI RP W POLSCE” – 2013

„RÓŻNORODNOŚĆ W PROGRAMACH PARTII POLITYCZNYCH, ORGANIZACJA I REPREZENTACJA” – 2012/2013

EMPOWERING MIGRANT YOUTH: MODELS OF INTEGRATION AND PREVENTION OF EXCLUSION – 2011/2013

 

2012

„MIKOŁAJ PO UKRAIŃSKU” – 2012

 

2010

CENTRUM POWITANIA W WARSZAWIE – 2009/2010

 

2009

MIGRANCKIE CENTRUM KARIER – 2009