Nauczycielka języka ukraińskiego. Ukończyła Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza oraz Społeczną Akademię  Nauk w Warszawie. Odznaczona Dyplomem Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy.