Fundacja „Nasz Wybór” została założona 2009 roku przez Ukraińców i ich przyjaciół Polaków, aby pracować na rzecz ukraińskich migrantów w Polsce, pomagać im w integracji z polskim społeczeństwem i polską kulturą, a także zapoznawać Polaków z kulturą ukraińską. Z czasem Fundacja rozszerzyła grupę odbiorców swoich działań na obywateli innych krajów.

 

Początki działalności

W 2004 roku w Warszawie zorganizowała się grupa przyjaciół – Ukraińców i Polaków – którzy wspierali „pomarańczową rewolucję”.

W tym czasie nie tylko na Ukrainie, ale także na całym świecie Ukraińcy zaczęli się jednoczyć i działać na rzecz tworzenia otwartego społeczeństwa obywatelskiego. Wspierani przez Polaków aktywni Ukraińcy z Warszawy również podjęli podobną aktywność. Przez pięć lat Inicjatywa Obywatelska „Nasz Wybór – Ukraina” uczestniczyła w różnych projektach, między innymi była współzałożycielem Centrum Powitania w Warszawie, które wspierało migrantów z różnych grup etnicznych, obojga płci i w różnym wieku, udzielając im pomocy prawnej czy organizując imprezy kulturalne i edukacyjne. Fundacja „Nasz Wybór” została oficjalnie zarejestrowana w 2009 roku.

 

Nasza misja

Głównym celem Fundacji „Nasz Wybór” jest pomoc w integrowaniu ukraińskich migrantów z polskim społeczeństwem, wspieranie rozwoju kontaktów kulturalnych, oświatowych, ekonomicznych i politycznych między Polską i Ukrainą oraz upowszechnianie wartości demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego.

Większość działań jest skierowana do migrantów z Ukrainy w Polsce, fundacja jednak regularnie włącza się w inicjatywy i projekty dotyczące innych grup obcokrajowców przebywających w Polsce.

 

Plany na przyszłość

Fundacja „Nasz Wybór” stworzyła Ukraiński Dom – miejsce, w którym może przeprowadzić wiele działań i spotkań. Fundacja zamierza inwestować w jego rozwój, aby uczynić go sercem ukraińskiej społeczności w Warszawie.

Chcemy kontynuować bieżące projekty i rozszerzyć działalność informacyjną.

Naszym priorytetem jest oczywiście pomoc tym, którzy jej potrzebują.