Historyczka, socjolożka, specjalistka w zakresie migracji Ukraińców do Polski. Prezeska Zarządu Fundacji „Nasz Wybór”, koordynatorka projektów w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, redaktorka naczelna miesięcznika „Nash Vybir”. W swojej codziennej pracy łączy projektowanie i realizację działań integracyjnych skierowanych do migrantów w Polsce z projektami badawczymi z zakresu studiów migracyjnych. Jest autorką wielu artykułów i raportów dotyczących sytuacji migrantów ukraińskich w Polsce. Jest członkinią Komisji ds. Migracji działającej pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich RP.
Otrzymała ona nagrodę „Złote Wachlarze” przyznawaną przez IOM Polska za działania na rzecz integracji imigrantów oraz nagrodę Metropolity Lubelskiego Memoria Iustorum za działania na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego, a w 2020 r. ona otrzymała Odznakę Honorową Zasłużonego dla Warszawy.