Politolożka, badaczka, tłumaczka, autorka wielu artykułów. Łączy działalność naukową z działalnością w sektorze pozarządowym. Ekspertka ds. migracji i społeczności ukraińskiej w Polsce. Ukończyła studia magisterskie w Ukrainie (Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet imienia Łesi Ukrainki) i w Polsce (Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim). Doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Badaczka inkluzji politycznej i partycypacji politycznej cudzoziemców. Współzałożycielka i przewodnicząca Koła Doktorantów „Ucrainica” działającego przy Ukraińskim Domu w Warszawie. W ramach działalności w Kole organizatorka corocznej międzynarodowej konferencji oraz redaktorka corocznego zbioru pokonferencyjnego „Zeszyty Naukowe „Ucrainica”.  W Fundacji “Nasz Wybór” koordynuje działalność Ukraińskiego Domu w Warszawie.