Fundacja „Nasz Wybór” od początku swojego działania poświęca dużo uwagi najmłodszym migrantom, prowadząc dla nich Sobotnią Szkołę Ukraińską w Warszawie, Klubik Dziecięcy “Rękawiczka”, warsztaty artystyczne i wydając książki.

Sobotnia Szkoła Ukraińska w Warszawie – to szkoła dla Ukraińców, gdzie można nauczyć się języka ukraińskiego, historii Ukrainy, jej kultury i geografii.

Mamy zaszczyt kontynuować prawie 90. letnią historię szkolnictwa ukraińskiego w stolicу Polski. 15 listopada 1929 roku rozpoczął się pierwszy rok szkolny w Dziecięcej Szkole Ukraińskiej stworzonej przez emigrantów ukraińskich – twórców Ukraińskiej Republiki Ludowej.

Dziś w ramach Sobotniej Szkoły Ukraińskiej w Warszawie współpracują Międzyszkolny Punkt Nauczania Mniejszości Ukraińskiej (dla obywateli Polski pochodzenia ukraińskiego), organem prowadzącym dla którego jest Biuro Edukacji m. st. Warszawa oraz Sobotnia Szkoła Ukraińska dla obywateli Ukrainy prowadzona przez Fundację Nasz Wybór.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym Fundacja prowadzi weekendowy Klubik Dziecięcy “Rękawiczka”, który służy integracji dzieci i rodziców oraz zapoznawaniu ich z ukraińską kulturą i językiem ukraińskim w ramach ciekawych i kreatywnych zajęć.