2021

 

Raport “Sytuacja ukraińskich migrantek w Polsce w czasie COVID-19”

Raport dokumentuje, w jaki sposób COVID-19 i środki wprowadzone przez państwo polskie w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania się wpłynęły na migrantki z Ukrainy. Z przeprowadzonych badań wynika, że pandemia pogłębiła stare problemy ukraińskich migrantek w Polsce. W rezultacie COVID-19 spotęgował występowanie wśród tej grupy osób nierówności krzyżowych.

Co ciekawe, pandemia ukazała w innym świetle pracę ukraińskich kobiet w Polsce. Nowe zagrożenia oraz charakter obowiązków imigrantek, szczególnie tych pracujących w sektorze opieki, pokazały wartość ich pracy dla społeczeństwa.

Raport analizuje, jak COVID-19 wpłynął na szereg kluczowych problemów, z którymi borykają się ukraińskie migrantki w Polsce. Zawiera także listę działań, które – zdaniem autorów raportu – powinny zostać podjęte przez państwo, wybrane instytucje i organizacje społeczne.

Raport ukazał się we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla

Wersja raportu w języku polskim:

Raport_PL_Sytuacja_ukrainskich_migrantek_w_Polsce_w_czase_Covid-19

Wersja raportu  w języku angielskim:

Report_ENG_The_Impact_of_Covid-19_on_Ukrainian_Women_Migrants_in_Poland

Wersja raportu  w języku ukraińskim:

NV_Boll_Raport_Covid_A4_UA

Zapraszamy do obejrzenia relacji z prezentacji online wstępnych wyników badania
po polsku:
Okrągły stół "Sytuacja ukraińskich migrantek w Polsce w trakcie pandemii. Prezentacja wyników badania"
po ukraińsku
Семінар про ситуацію українок у Польщі у період пандемії COVID-19

 

Наукові записки Кола аспірантів “Ucrainica” / Zeszyty Naukowe Koła Doktorantów “Ucrainica”

Te dwa pierwsze tomy Zeszytów są zbiorem artykułów młodych naukowców z Ukrainy i Polski, powstałych w wyniku przeprowadzenia dwóch międzynarodowych konferencji naukowych zorganizowanych przez Naukowe Koło Doktorantów “Ucrainica”: 14-15 kwietnia 2018 roku pt. „Ukraina: 100 lat doświadczeń niepodległościowych”, ktora odbyła się w Ukraińskim Domu w Warszawie” oraz konferencji pt. „Quo vadis Ukraina? Paradygmaty, Koncepcje, Wizje…”, która odbyła się w dniach 11-12 maja 2019 r. również w Ukraińskim Domu w Warszawie.

Fundacja jest partnerem konferencji.

Zeszyty_Ucrainica

 

2020

 

Довідник для громадян України “Легальна праця в Польщі, Чехії та Німеччині”

Розібратися з базовими правилами, пов’язаними з легалізацією перебування на підставі праці в трьох країнах Євросоюзу: Польщі, Чехії та Німеччині  – саме з такою метою було створено цей довідник. Публікацію підготували у співпраці Poradna pro integraci (Прага). Видано завдяки фінансовій підтримці Сервісу грошових переказів TransferGo.

Довідник_Легальна_праця_в_Польщі_Чехії_та_Німеччині

 

2019

 

Fakty i mity o ukraińskiej migracji zarobkowej do krajów Grupy Wyszehradzkiej 

Poradnik przygotowano w ramach projektu „Popularyzacja opartego o fakty medialnego ukazania zjawiska migracji zarobkowej z Ukrainy do państw Grupy Wyszehradzkiej”, realizowanego przez organizację „Europa bez barier”, przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, we współpracy z Fundacją „Nasz Wybór” (Polska), Węgierskim Towarzystwem Europejskim (Węgry), Słowackim Stowarzyszeniem Polityki Zagranicznej (Słowacja), Radą do Spraw Integracji (Czechy).

Wersja raportu w języku polskim:

PL_mity_i_fakty

Wersja raportu w języku ukraińskim:

UA_mity_i_fakty

Wersja raportu w języku angielskim:

ENG_mity_i_fakty

 

Project ‘Towards shared interests between migrant and local workers’

We hereby present the you with results of our research project ‘Towards shared interests between migrant and local workers’. The prominent component has been a series of interviews conducted in five EU countries. Based on the research outputs, three policy briefs were produced with following topics: precarisation and social citizenship, competition and labour standards, and solidarity in fragmented workplaces. The publications (1) outline main issues in three interlinked thematic areas that often hamper solidarity between migrant and local workers and (2) suggest the main points of intervention in other to safeguard decent labour conditions.

We discuss these issues based on five case studies examining migrant labour in a variety of occupational sectors in five EU countries: all-inclusive hotels in Bulgaria, multinational supermarket chains in the Czech Republic, temporary workers in Poland, the commercial cleaning industry in Italy, and domestic and care work in Spain. Inside the sectors, migrant workers are employed in the worst occupations in terms of wages, precariousness, and work and health conditions. They share this position in the lower levels of the labour market with other categories of native workers.

The publications were prepared within the framework of the project ‘Towards shared interests between migrant and local workers’ supported by the Europe for Citizens programme of the European Union.

The project consortium involved

Multicultural Centre Prague

University of Padova

Fundacja “Nasz Wybór”

Red House Center for Culture and Debate – Sofia

Estudios y Cooperación para el Desarrollo (ESCODE)

SOLIDAR

Competition-and-labour-standards

Precarity-and-social-citizenship

Project-rationale-and-research-outputs

Solidarity-between-workers-in-fragmented

 

Report “In search for solidarity among ukrainian migrants: food production, cleaning services and transport industry”

Ukrainian migration to Poland, particularly intensifying since the start of the RussianUkrainian war in 2014, has coincided with a rapid expansion and diversification of Labour Market Intermediaries (LMIs), in other words entities that mediate the relations between workers and the companies they work for. In particular, Ukrainian migration to Poland is facilitated by a central role of Temporary Work Agencies (TWAs) and, increasingly, is also marked by a growth of firms that make innovative use of contemporary technologies to mediate relations between workers and employers (in branches as diverse as transportation and cleaning).

Report_in_search_for_solidarity_among_ukrainian_migrants

 

Labour markets are about people. Listen to the stories of migrant and local workers’ struggles for decent work.
Migrant and local workers in Europe share their experiences in new podcast series

2018

 

Praca w Polsce: naruszenie praw pracowniczych imigrantów z Ukrainy zatrudnionych w budownictwie i sektorze usług

Celem raportu jest analiza procesu rekrutacji w sektorze budowlanym i sektorze usług (pracowników gastronomii, sprzątaczy hotelowych, kierowców autobusów i taksówkarzy) oraz niejasną rolę pośredników w procesie rekrutacji ukraińskich pracowników, która często prowadzi do wykorzystywania imigrantów w Polsce i innych krajach UE. Raport dotyczy również zagadnienia pracowników delegowanych, ale w kontekście fałszywych oddelegowań organizowanych przez pośredników.

 

Working in Poland violations of the labour rights of Ukrainian migrants in the construction and services sectors POBIERZ PDF

Streszczenie raportu w języku polskim:

Praca w Polsce naruszenie praw pracowniczych imigrantów z Ukrainy zatrudnionych w budownictwie i sektorze usług_Streszczenie_POBIERZ PDF

 

Довідник для громадян України у Польщі: праця та освіта

Цей довідник має на меті допомогти українським громадянам у Польщі розібратися з базовими правилами, пов’язаними з працею та освітою в Польщі. Довідник видано завдяки фінансовій підтримці фірми «Meest» та Посольства України в Польщі.

Довідник для громадян України у Польщі праця та освіта

 

2015

 

Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2015

Raport zawiera wyniki badań społecznych dotyczące sytuacji imigrantów edukacyjnych z krajów trzecich, tj. absolwentów polskich wyższych uczelni pochodzących z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej prowadzonych w ramach projektu „Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy” przez Fundację „Nasz Wybór” i Instytutut Ekonomicznych i Społecznych Ekspertyz (iSEE) . Projekt  współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2015

 

2013

 

Аналіз Діяльності Партнерів: Фінальний Звіт ( програма iYouth)

Програма iYouth ‘Аналіз Діяльності Партнерів’ (січень-квітень 2012) була запроваджена для збору інформації про кожну партнерську оранізацію, огляду їхньої діяльності, а також для отриммання від них відгуків. Після кожного візиту в рамках програми інспектовані організації отримали Аналіз Діяльності Партнерів. Даний Фінальний Звіт є підсумком основних висновків і рекомендацій, котрі виникли в результаті Аналізу.

В рамках Аналізу оцінювалась діяльність шістьох партнерських організацій крізь призму її відповідності Стандартній Моделі iYouth; з 200 активістами було проведено близько 90 інтерв’ю і 40 тренінгів, вони заповнили понад 250 формулярів і біля 830 індивідуальних записок (ці документи лягли в основу Висновків і Рекомендацій наведеного нижче Аналізу Діяльності Партнерів).

Даний Фінальний Звіт підсумовує зібрані ключові висновки, рекомендації, виявлені результативні практики, і містить загальні поради від iYouth на тему інтенсифікації і підтримки роботи з мігрантською молоддю, здійснюваної молодіжними організаціями в ЄС.

Final peer review report