Fundacja prowadzi także badania socjologiczne. We współpracy z fundacją Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz zrealizowała projekt „Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Badanie społeczne”, którego głównymi celami były dostarczenie wiedzy o sytuacji na rynku pracy imigrantów z dyplomem studiów wyższych, zbadanie funkcjonowania w praktyce regulacji prawnych ukierunkowanych na zapewnienie migrantom-absolwentom polskich uczelni realnych możliwości dostępu do polskiego rynku pracy, oraz ujawnienie przeszkód utrudniających integrację imigrantów na rynku pracy, zwłaszcza tych związanych ze społecznym wizerunkiem imigrantów jako pracowników i pracodawców.