Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, pisarka, założycielka Klubu literackiego Po Sąsiedzku.