dr Oleksandra Iwaniuk jest absolwentką Akademii Mohylańskiej w Kijowie oraz College of Europe. Doktoryzowała się rozprawą na temat elit politycznych na Ukrainie. Jest autorką licznych artykułów, pisze m.in. dla „Polityki” i wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. W r. 2020 ukazała się drukiem jej książka “Praktyki społeczne elit politycznych na Ukrainie”. W 2017 r. Oleksandra założyła w Warszawie Klub literacki Po Sąsiedzku, który służy przybliżeniu dialogu i porozumienia między Polakami a ich wschodnimi sąsiadami poprzez literaturę.