Fundacja prowadzi aktywną działalność informacyjną.

Od 2011 r. wydajemy miesięcznik „Nasz Wybir” oraz prowadzimy ukraińsko-polski portal www.naszwybir.pl.

Publikujemy informacje dot. integracji i legalizacji, ochrony praw imigrantów, informacje istotne dla życia w Polsce. Miesięcznik wydawany jest w języku ukraińskim, portal ma dwie wersje językowe – polską i ukraińską. Bezpłatny, papierowy miesięcznik skierowany jest przede wszystkim do osób nie mających dostępu do Internetu lub nie potrafiących z niego korzystać, portal internetowy – dedykowany jest imigrantom potrafiącym korzystać z mediów elektronicznych.

Bariera językowa oraz problem z dotarciem do zrozumiałej (klarownej i podanej w przystępnej formie) informacji dotyczącej funkcjonowania w Polsce jest jedną z kluczowych przeszkód w procesie integracji cudzoziemców ze społeczeństwem przyjmującym. Nasze działania stanowią odpowiedź na zaspokojenie obu tych potrzeb. Uzupełnieniem i rozwinięciem informacji publikowanych w miesięczniku i portalu są poradniki wydawane przez Fundację, a poświęcone konkretnym zagadnieniom: legalizacji pobytu, pracy, edukacji, ochronie praw pracowniczych.

Nasze publikacje wysyłamy do ponad 80 miejsc w Polsce, które zostały starannie dobrane. Potrzeby odbiorców są na bieżąco monitorowane. Gazeta wysyłana jest do mniejszych miejscowości, gdyż zależy nam, aby dotrzeć również do migrantów poza dużymi ośrodkami.

Archiwum gazety