Od maja 2014 roku Fundacja „Nasz Wybór” realizuje bardzo ciekawy i cieszący się dużym powodzeniem projekt: Klub Ukraińskich Kobiet. Ma on za zadanie pomóc ukraińskim kobietom w średnim wieku, które przyjeżdżają do pracy w Polsce, w integrowaniu się w nowym kraju i odnalezieniu swojego miejsca w polskiej rzeczywistości. Klub zbiera się regularnie co niedzielę, każde spotkanie poświęcone jest innemu tematowi lub problemowi. Czasem są to warsztaty rękodzieła lub kulinarne, czasem – spotkania z ekspertami z różnych dziedzin, dzięki którym członkinie (coraz częściej są nimi także młode Ukrainki) zyskują przydatną wiedzę. Ostatnio zaczęła również działać akademia menedżerów, w ramach której członkinie prowadzą warsztaty dla innych kobiet.