Filolożka, tłumaczka, absolwentka Uniwersytetu Narodowego we Lwowie i Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 roku współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia migrantów w procesach integracyjnych. Od 2016 roku współpracuje z Fundacją Nasz Wybór. Konsultantka w Punkcie Konsultacyjnym i Infolinii dla Migrantów przy Ukraińskim domu w Warszawie.