Projekt Migranckie Centrum Wsparcia realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG zakończył się 31.12.2023 r.

Dzięki projektowi:
 • udzieliliśmy 14.600 konsultacji, w tym:
  • 1073 stacjonarnych
  • 13.527 telefonicznych i mailowych
 • obsłużyliśmy 11.776 unikatowych klientów, w tym 9968 kobiet, 1808 mężczyzn,
 • przeprowadziliśmy 40 spotkań klubu wzajemnego wsparcia „Przyjaciele”,
 • udzieliliśmy 294 indywidualnych porad psychologicznych,
 • przeprowadziliśmy 16 spotkań informacyjnych,
 • zrealizowaliśmy dwudniowe szkolenie dla mentorów kulturowych – wolontariuszy

Archiwalne RAPORTY

grudzień 2021

Punkt Konsultacyjny i Infolinia dla Migrantów

W grudniu zespół Punktu Konsultacyjnego i Infolinii dla Migrantów działających przy Ukraińskim Domu w Warszawie udzielił 412 porad 291 migrantom:

 • 60 stacjonarnych
 • 330 telefonicznych
 • 22 mailowych

 

Konsultacje przeprowadzone w grudniu dotyczyły przeważnie pytań przekraczania granicy, pracy, legalizacji pobytu, pytań konsularnych oraz innych. Przekraczanie granicy w grudniu było jednym z najbardziej często pojawiających się problemów, ponieważ od 15 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone nowe restrykcje, przewidujące posiadanie testu diagnostycznego. Również dużo pytań dotyczyło podjęcia pracy w Polsce, szczególnie odnośnie zmiany do ustawy o cudzoziemcach.

Klub wzajemnego wsparcia “Przyjaciele”

W grudniu odbyło się cztery spotkania stacjonarne.


listopad 2021

Punkt Konsultacyjny i Infolinia dla Migrantów

W listopadzie zespół Punktu Konsultacyjnego i Infolinii dla Migrantów działających przy Ukraińskim Domu w Warszawie udzielił 378 porad 298 migrantom:

 • 69 stacjonarnych
 • 298 telefonicznych
 • 12 mailowych

W listopadzie pytania w punkcie konsultacyjnym i w ramach infolinii dotyczyły legalizacji pobytu i pracy: przedłużenie pobytu na podstawie karty pobytu, wizy lub ruchu bezwizowego, a także legalizacji pracy na podstawie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi lub zezwoleń na pracę, zmiany pracodawcy, co wiąże się ze zmianą zezwolenia na pobyt czasowy, uzyskania zezwolenia na pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Zdecydowana większość osób miała pytania dotyczące legalności pobytu i pracy w związku z wytycznymi dotyczącymi cudzoziemców w czasie trwania epidemii. Dzwoniący zadawali też pytania na temat medycyny, zapisania dziecka do szkoły, działalności Konsulatu Ukrainy w Warszawie (paszport, upoważnienie) i inne. Również pytania dzwoniących dotyczyły uzyskania obywatelstwa RP, legalizacji na podstawie małżeństwa, umiejscowienia dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Pytania również dotyczyły podstaw prawnych dla wjazdu obywateli Ukrainy do Polski, potrzeby przechodzenia kwarantanny, wjazdu osób zaszczepionych. Oprócz wymienionego powyżej często klienci pytali o kursy języka polskiego, języka ukraińskiego i wydarzenia kulturalne lub informacyjne organizowane przez Fundację.

Klub wzajemnego wsparcia “Przyjaciele”

W listopadzie odbyło się dwa spotkania stacjonarne.


PAŹDZIErnik 2021

Punkt Konsultacyjny i Infolinia dla Migrantów

W październiku zespół Punktu Konsultacyjnego i Infolinii dla Migrantów działających przy Ukraińskim Domu w Warszawie udzielił 390 porad 298 migrantom:

 • 51 stacjonarnych
 • 323 telefonicznych
 • 16 mailowych

W październiku podczas udzielonych konsultacji najwięcej pytań dotyczyło pytań konsularnych, procesu legalizacji pobytu, procesu zatrudnienia i legalności pracy, przekraczania granicy oraz kwarantanny.

Pytania konsularne dotyczyły przeważnie problemu rejestracji elektronicznej do Wydziału Konsularnego Ambasady Ukrainy w Warszawie, wyrobienia paszportu oraz dokumentów dla dziecka.

Konsultacje odnośnie legalizacji pobytu były związane przeważnie z dokumentami niezbędnymi do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt rezydenta UE oraz stały pobyt. Powiększyła się liczba pytań o legalizacji pobytu całej rodziny, zarówno jak i pytań o dokumentach dla wjazdu w celu odwiedzin i turystyki.

Pytania pracy związane głównie z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń na pracę, rejestracji pracownika, zgłoszenia do ZUS oraz procedury zmiany pracodawcy. Problemy przekroczenia granicy dotyczyły wjazdu na przedłużonych wizach i kartach pobytu oraz obowiązku odbywania kwarantanny. Dużo pytań odnośnie możliwości szczepienia i rodzajów szczepionki, które zwalniają od obowiązku kwarantanny w Polsce.

Spotkania informacyjne

W październiku Fundacja “Nasz Wybór” przeprowadziła dwa spotkania informacyjne:

21 PAŻDZIERNIKA 2021 O 18.00 ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE I DOKUMENTY POBYTOWE NA TEJ PODSTAWIE

Relację z wydarzenia można obejrzeć na naszym kanale YouTube

27 PAŹDZIERNIKA 2021 O 18.30 ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCA W POLSCE: DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE, PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

Relację z wydarzenia można obejrzeć na naszym kanale YouTube

Klub wzajemnego wsparcia “Przyjaciele”

W październiku odbyło się cztery spotkania stacjonarne. Tematami spotkań były: samorozwój i osiągnięcie postawionych celów, jak zmienić swoje życie i od czego zacząć, zależne stosunki i czy można je ulepszyć.


wrzesień 2021
Punkt Konsultacyjny i Infolinia dla Migrantów

We wrześniu zespół Punktu Konsultacyjnego i Infolinii dla Migrantów działających przy Ukraińskim Domu w Warszawie udzielił 506 porad 364 migrantom:

 • 88 stacjonarnych
 • 398 telefonicznych
 • 22 mailowych

We wrześniu pytania w punkcie konsultacyjnym i w ramach infolinii dotyczyły legalizacji pobytu i pracy: przedłużenie pobytu na podstawie karty pobytu, wizy lub ruchu bezwizowego, a także legalizacji pracy na podstawie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi lub zezwoleń na pracę, zmiany pracodawcy, co wiąże się ze zmianą zezwolenia na pobyt czasowy, uzyskania zezwolenia na pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE. Zdecydowana większość osób miała pytania dotyczące legalności pobytu i pracy w związku z wytycznymi dotyczącymi cudzoziemców w czasie trwania epidemii. Dzwoniący zadawali też pytania na temat medycyny, zapisania dziecka do szkoły, działalności Konsulatu Ukrainy w Warszawie (paszport, upoważnienie) i inne. Również pytania dzwoniących dotyczyły uzyskania obywatelstwa RP, legalizacji na podstawie małżeństwa, umiejscowienia dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego. We wrześniu duża liczba osób pytała o spis ludności w Polsce. Pytania również dotyczyły podstaw prawnych dla wjazdu obywateli Ukrainy do Polski, potrzeby przechodzenia kwarantanny, wjazdu osób zaszczepionych. Oprócz wymienionego powyżej często klienci pytali o kursy języka polskiego, języka
ukraińskiego i wydarzenia kulturalne lub informacyjne organizowane przez Fundację.

Spotkania informacyjne

W sierpniu Fundacja “Nasz Wybór” przeprowadziła jedno spotkanie informacyjne:

Klub wzajemnego wsparcia “Przyjaciele”

W sierpniu odbyło się cztery spotkania stacjonarne. Tematami spotkań były: samorozwój i osiągnięcie postawionych celów, jak zmienić swoje życie i od czego zacząć, zależne stosunki i czy można je ulepszyć.


sierpień 2021
Punkt Konsultacyjny i Infolinia dla Migrantów

W sierpniu zespół Punktu Konsultacyjnego i Infolinii dla Migrantów działających przy Ukraińskim Domu w Warszawie udzielił 435 porad 324 migrantom:

 • 62 stacjonarnych
 • 338 telefonicznych
 • 35 mailowych

W sierpniu pytania w punkcie konsultacyjnym i w ramach infolinii dotyczyły legalizacji pobytu i pracy: przedłużenie pobytu na podstawie karty pobytu, wizy lub ruchu bezwizowego, a także legalizacji pracy na podstawie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi lub zezwoleń na pracę. Zdecydowana większość osób miała pytania dotyczące legalności pobytu i pracy w związku z wytycznymi dotyczącymi cudzoziemców w czasie trwania kwarantanny. Dzwoniący zadawali też pytania na temat medycyny, zapisania dziecka do szkoły, działalności Konsulatu Ukrainy w Warszawie (paszport, upoważnienie) i inne. Również pytania dzwoniących dotyczyły uzyskania obywatelstwa RP, legalizacji na podstawie małżeństwa, zmiany pracodawcy. Pytania również dotyczyły podstaw prawnych dla wjazdu obywateli Ukrainy do Polski, potrzeby przechodzenia kwarantanny, wjazdu osób zaszczepionych. Kilka pytań dotyczyło złożenia dokumentów na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE, anulowania karty pobytu czasowego. Oprócz wymienionego powyżej często klienci pytali o kursy języka polskiego i wydarzenia kulturalne lub informacyjne organizowane przez Fundację.

Spotkania informacyjne

W sierpniu Fundacja “Nasz Wybór” przeprowadziła jedno spotkanie informacyjne:

19 sierpnia 2021 O 18.00 ADAPTACJA NAJMŁODSZYCH DZIECI W PRZEDSZKOLU

Relację z wydarzenia można obejrzeć na naszym kanale YouTube

Klub wzajemnego wsparcia “Przyjaciele”

W sierpniu odbyło się dwa spotkania stacjonarne.


Lipiec 2021
Punkt Konsultacyjny i Infolinia dla Migrantów

W lipcu zespół Punktu Konsultacyjnego i Infolinii dla Migrantów działających przy Ukraińskim Domu w Warszawie udzielił 530 porad 365 migrantom:

 • 77 stacjonarnych
 • 394 telefonicznych
 • 60 mailowych

W lipcu pytania dotyczyły legalizacji pobytu i pracy: przedłużenia pobytu na podstawie karty pobytu, wizy lub ruchu bezwizowego, a także legalizacji pracy na podstawie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi lub zezwoleń na pracę. Zdecydowana większość osób miała pytania dotyczące legalności pobytu i pracy w związku z wytycznymi dotyczącymi cudzoziemców w czasie trwania kwarantanny. Dzwoniący zadawali też pytania na temat medycyny, zapisania dziecka do szkoły, działalności Konsulatu Ukrainy w Warszawie (paszport, upoważnienie) i inne. Również pytania  dotyczyły uzyskania obywatelstwa RP, legalizacji na podstawie małżeństwa, zmiany pracodawcy, podstaw prawnych dla wjazdu obywateli Ukrainy do Polski, potrzeby przechodzenia kwarantanny, wjazdu osób zaszczepionych. Kilka pytań dotyczyło złożenia dokumentów na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego
UE, anulowania karty pobytu czasowego. Oprócz wymienionego powyżej często klienci pytali o kursy języka polskiego i wydarzenia kulturalne lub informacyjne organizowane przez Fundację.

Spotkania informacyjne

W lipcu Fundacja “Nasz Wybór” przeprowadziła jedno spotkanie informacyjne:

6 LIPCA 2021 O 18.00  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE

Relację z wydarzenia można obejrzeć na naszym kanale YouTube

Klub wzajemnego wsparcia “Przyjaciele”

W lipcu odbyło się pięć spotkań stacjonarnych.


czerwiec 2021
Punkt Konsultacyjny i Infolinia dla Migrantów

W czerwcu zespół Punktu Konsultacyjnego i Infolinii dla Migrantów działających przy Ukraińskim Domu w Warszawie udzielił 491 porad 262 migrantom:

 • 54 stacjonarnych
 • 491 telefonicznych
 • 53 mailowych

W czerwcu pytania beneficjentów także dotyczyły aspektów legalizacji pobytu i pracy: przedłużenie pobytu na podstawie karty pobytu, wizy lub ruchu bezwizowego, a także legalizacji pracy na podstawie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi lub zezwoleń na pracę. Zdecydowana większość osób miała pytania dotyczące legalności pobytu i pracy w związku z wytycznymi dotyczącymi cudzoziemców w czasie trwania stanu pandemii. Dzwoniący zadawali też pytania na temat systemu edukacji, medycyny, zwłaszcza pytania dotyczące szczepień i testów na obecność wirusa, niezbędnych do przekroczenia granicy, zapisania dziecka do przedszkola lub szkoły, wyrabiania dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego (umiejscowienie aktu małżeństwa i aktu urodzenia), Konsulacie Ukrainy w Warszawie (paszport, upoważnienie) i inne. Również pytania dzwoniących dotyczyły uzyskania obywatelstwa RP, legalizacji na podstawie małżeństwa, legalizacji na podstawie działalności gospodarczej, zmiany pracodawcy, uzyskania niezbędnych dokumentów itd.

Spotkania informacyjne

W czerwcu Fundacja “Nasz Wybór” przeprowadziła jedno spotkanie informacyjne:

9 CZERWCA 2021 O 18.00 KARTA POLAKA. POBYT STAŁY. OBYWATELSTWO

Relację z wydarzenia można obejrzeć na naszym kanale YouTube

Klub wzajemnego wsparcia “Przyjaciele”

W czerwcu odbyło się jedno spotkanie stacjonarne w którym wzięło udział 3 osoby.


MAJ 2021
Punkt Konsultacyjny i Infolinia dla Migrantów

W maju zespół Punktu Konsultacyjnego i Infolinii dla Migrantów działających przy Ukraińskim Domu w Warszawie udzielił 452 porad 373 migrantom:

 • 28 stacjonarnych
 • 366 telefonicznych
 • 58 mailowych
W maju pytania w ramach Infolinii i Punktu dotyczyły legalizacji pobytu i pracy: przedłużenie pobytu na podstawie karty pobytu, wizy lub ruchu bezwizowego, a także legalizacji pracy na podstawie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi lub zezwoleń na pracę. Zdecydowana większość osób miała pytania dotyczące legalności pobytu i pracy w związku z wytycznymi dotyczącymi cudzoziemców w czasie trwania stanu epidemii. Dzwoniący zadawali też pytania na temat systemu edukacji, medycyny, zapisania dziecka do przedszkola lub szkoły, wyrabiania dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego (umiejscowienie aktu małżeństwa i aktu urodzenia), Konsulacie Ukrainy w Warszawie (paszport, upoważnienie) i inne. Również pytania dzwoniących dotyczyły uzyskania obywatelstwa RP, legalizacji na podstawie małżeństwa, legalizacji na podstawie działalności gospodarczej, zmiany pracodawcy, uzyskania niezbędnych dokumentów i td. Oprócz wymienionego powyżej często klienci pytali o kursy języka polskiego i wydarzenia kulturalne lub informacyjne organizowane przez Fundację.

 

Spotkania informacyjne

W maju Fundacja “Nasz Wybór” przeprowadziła jedno spotkanie informacyjne:

25 maja o 18.00 SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE

Relację z wydarzenia można obejrzeć na naszym kanale YouTube

 

INDYWIDUALNE PORADY PSYCHOLOGICZNE

W maju z konsultacji psychologicznych skorzystało 8 osób. W sumie odbyło się  12 konsultacji (z czego 3 stacjonarne oraz 8 online). Klienci zgłaszali się z problemami emocjonalnymi, rodzinnymi i zawodowymi.

 

Klub wzajemnego wsparcia “Przyjaciele”

W maju odbyło się jedno spotkanie online w którym wzięło udział 2 osoby oraz dwa spotkania stacjonarnych w każdym wzięło udział po 3 osoby.


 kwiecień 2021
Punkt Konsultacyjny i Infolinia dla Migrantów

W kwietniu zespół Punktu Konsultacyjnego i Infolinii dla Migrantów działających przy Ukraińskim Domu w Warszawie udzielił 343 migrantom 431 porad:

 • 66 stacjonarnych
 • 318 telefonicznych
 • 47 mailowych

W kwietniu dużo klientów zgłaszało się z pytaniami dotyczącymi:

 

– złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy

– listy niezbędnych dokumentów dla otrzymania karty czasowego/stałego pobytu/rezydenta długoterminowego

– możliwości otrzymania pomocy socjalnej (500+, dodatków do zasiłku rodzinnego)

– kontaktu z konsulatem (wyrobienie paszportu, rejestracji dziecka jako obywatela Ukrainy, notarialne zaświadczenie)

– przekraczania granicy (dokumenty dla dzieci/rodziców/dziadków)

– napisania odwołania od decyzji Wojewody Mazowieckiego

– rozliczenia PIT-37

– statusu bezrobotnego

– certyfikatu rezydencji podatkowej

– emerytury dla cudzoziemców w Polsce

– spisu powszechnego

– profilu zaufanego

– wezwania (rozjaśnienie szczegółów)

– peselu

– meldunku

– testu PCR

– certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B1(czym można zamienić)

– szkół policealnych

– poszukiwania pracy

– wyrobienia zezwoleń na pracę (oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zezwolenia na pracę TYP A)

– przedłużenia okresów ważności bezwizu/wiz/kart czasowego pobytu

– nadania obywatelstwa przez prezydenta RP/uznania za obywatela.

 

Spotkania informacyjne

W kwietniu Fundacja “Nasz Wybór” przeprowadziła dwa spotkania informacyjne:

13 kwietnia 2021 r. o 18.00 Ciąża, poród, urlopy i świadczenia pieniężne związane z opieką nad dzieckiem w Polsce

Relację z wydarzenia można obejrzeć na naszym kanale YouTube

23 kwietnia 2021 r. 18.00 Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Relację z wydarzenia można obejrzeć na naszym kanale YouTube

 

 

INDYWIDUALNE PORADY PSYCHOLOGICZNE

W kwietniu z konsultacji psychologicznych skorzystało 9 osób. W sumie odbyło się 12 konsultacji (z czego  4 stacjonarne oraz 8 online). Klienci zgłaszali się z problemami emocjonalnymi, rodzinnymi i zawodowymi.

 

Klub wzajemnego wsparcia “Przyjaciele”

W kwietniu odbyło się pięć spotkań online w których wzięło udział 14 osób.


Marzec 2021
Punkt Konsultacyjny i Infolinia dla Migrantów

W marcu zespół Punktu Konsultacyjnego i Infolinii dla Migrantów działających przy Ukraińskim Domu w Warszawie udzielił 364 migrantom 528 porad:

 • 93 stacjonarnych
 • 365 telefonicznych
 • 70 mailowych

W marcu większość porad zostało udzielono z zakresu legalizacji pobytu i pracy. Konsultacje dotyczyły pytań uzyskania różnych rodzajów zezwoleń pobytowych, przedłużenia pobytu na podstawie karty pobytu, wizy lub ruchu bezwizowego, a także legalizacji pracy na podstawie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi lub zezwoleń na pracę.

Konsultantki Punktu Konsultacyjnego udzielały wsparcia  migrantów przy wypełnianiu wniosków na zezwolenia pobytowe, weryfikacji dokumentów  oraz przy napisaniu pism administracyjnych. Również udzielały wsparcia cudzoziemcom przy rozliczeniu PIT-11 za 2020 rok.

Spotkania informacyjne

W marcu Fundacja “Nasz Wybór” przeprowadziła dwa spotkania informacyjne:

2 marca 2021 r. o 18.00 “Rejestracja dzieci do żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych”

Relację z wydarzenia można obejrzeć na naszym kanale YouTube

22 marca 2021 r. o 18.00 ”Rozliczenie podatków w Polsce

Relację z wydarzenia można obejrzeć na naszym kanale YouTube

INDYWIDUALNE PORADY PSYCHOLOGICZNE

W marcu z konsultacji psychologicznych skorzystało 6 osób. W sumie odbyło się 12 konsultacji (z czego 4 stacjonarne oraz 8 online). Klienci zgłaszali się z problemami emocjonalnymi, rodzinnymi i zawodowymi.

Klub wzajemnego wsparcia “Przyjaciele”

W marcu odbyło się cztery spotkania online w których wzięło udział 10 osób.


luty 2021
Punkt Konsultacyjny i Infolinia dla Migrantów

W lutym zespół Punktu Konsultacyjnego i Infolinii dla Migrantów działających przy Ukraińskim Domu w Warszawie udzielił 308 migrantom 348 porad:

 • 78 stacjonarnych
 • 251 telefonicznych
 • 19 mailowych

W lutym większość porad zostało udzielono z zakresu legalizacji pobytu i pracy. Konsultacje dotyczyły pytań uzyskania różnych rodzajów zezwoleń pobytowych, przedłużenia pobytu na podstawie karty pobytu, wizy lub ruchu bezwizowego, a także legalizacji pracy na podstawie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi lub zezwoleń na pracę.

Zdecydowana większość osób miała pytania dotyczące legalności pobytu i pracy w związku z wytycznymi dotyczącymi cudzoziemców w czasie trwania stanu epidemii.
Dzwoniący na Infolinię zadawali też pytania na temat systemu edukacji, medycyny, zapisania dziecka do przedszkola lub szkoły, wyrabiania dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego (umiejscowienie aktu małżeństwa i aktu urodzenia), Konsulacie Ukrainy w Warszawie (paszport, upoważnienie) i inne. Również pytania dzwoniących dotyczyły uzyskania obywatelstwa RP, legalizacji na podstawie małżeństwa, legalizacji na podstawie działalności gospodarczej, zmiany pracodawcy, rozliczenia podatku, uzyskania niezbędnych dokumentów i td.
Przychodzący do Punktu Konsultacyjnego najczęściej zwracali się z prośbą o pomóc w wypełnieniu różnego rodzaju dokumentów urzędowych, najczęściej wniosków o zezwolenia na pobyt i pracę, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt długoterminowego rezydenta UE. Prosili o zweryfikowanie kompletności dokumentów.
Konsultacje również dotyczyły niewypłacenia wynagrodzenia przez pracodawcę.
Oprócz wymienionego powyżej, klienci często pytali o kursy języka polskiego i wydarzenia kulturalne lub informacyjne organizowane przez Fundację.

 

Spotkania informacyjne

18 lutego 2021 r. o 18.00 odbyło się spotkanie informacyjne dla migrantów pt. “Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce”.  Relację z wydarzenia można obejrzeć na naszym kanale YouTube.

 

INDYWIDUALNE PORADY PSYCHOLOGICZNE

W lutym z konsultacji psychologicznych skorzystało 8 osób. W sumie odbyło się 10 konsultacji (z czego 3 stacjonarne oraz 7 online). Klienci zgłaszali się z problemami emocjonalnymi, rodzinnymi i zawodowymi.

Klub wzajemnego wsparcia “Przyjaciele”

W lutym odbyło się jedno spotkanie online w których wzięło udział 8 osób.


Styczeń 2021

Zespół Punktu Konsultacyjnego i Ogólnopolskiej Infolinii dla Migrantów działających przy Ukraińskim Domu w Warszawie w styczniu 2021 roku udzielił 400 porad  307 migrantom.

Punkt Konsultacyjny i Ogólnopolska Infolinia dla migrantów (+48 727 805 764)
poniedziałki, środy, piątki 10:00 – 15.00

wtorki, czwartki 10:00 – 18:00

Wszystkie konsultacje są bezpłatne i prowadzone w języku ukraińskim, polskim, angielskim i rosyjskim.

 

 

Projekt Migranckie Centrum Wsparcia realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG