Nauczycielka języka ukriańskiego z 20. letnim doświadczeniem pedagogicznym. Pracowała nauczycielką języka ukraińskiego i psychologiem w szkołach Kijowa i Nowogrodu Wołyńskiego. Ukończyła Żytomierski Państwowy Instytut Pedagogiczny.