Galeria Ukraińskiego Domu w Warszawie

Pierwsza wystawa w Galerii Ukraińskiego Domu została otwarta w 2016 roku. Galeria specjalizuje się w contemporary art i prezentuje różnorodne media sztuki współczesnej, organizuje wystawy indywidualne i zbiorowe. Galeria sprzyja integracji sztuki ukraińskiej za granicą oraz stara się przeciwdziałać stereotypom dotyczącym Ukrainy i ukraińskiej kultury współczesnej. Galeria Ukraińskiego Domu skupia się na prezentacji koncepcyjnych projektów, które poruszają aktualne tematy. Również organizuje różne wydarzenia artystyczne: prezentacje, dyskusje, oprowadzania kuratorskie, warsztaty etc. W czasie swojej działalności w galerii zostały zorganizowane około 20 wystaw.

 

Fundacja bardzo często bierze udział różnorakich wydarzeniach kulturalnych, jak np. Dzień Niepodległości Ukrainy w Warszawie, oraz inicjuje spotkania kulturalne, które mają na celu prezentację ukraińskiej kultury w Polsce.