Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu „Międzykulturowa szkoła w wielokulturowej społeczności”.

Celem projektu było zorganizowanie warsztatów artystycznych, w których dzieci miały możliwość rozwoju umiejętności kreatywnego myślenia, rozbudzenia fantazji i wyobraźni, rozwoju zdolności manualnych, a także praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. Cykl warsztatów był tematycznie połączony motywem przewodnim, jakim jest bajka. Warsztaty przeznaczone były dla dzieci w wieku 6-8 i 9-12 lat.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.