Fundacja „Nasz Wybór” współpracowała z Fundacją Rozwoju „Oprócz Granic” oraz Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej przy tworzeniu Centrum Powitania w Warszawie. Dzięki współpracy kilku organizacji Centrum Powitania mogło oferować kompleksowe wsparcie dla migrantów mieszkających w Warszawie i w Polsce.

W ramach Centrum Powitania oferowane było wsparcie psychospołeczne w tym:
  • Konsultacje w sprawach związanych z organizacją życia w Polsce, tj. poszukiwanie mieszkania i meldunek, dostęp do usług zdrowotnych, system edukacji i szkolnictwa wyższego,
  • Konsultacje psychologiczne indywidualne i grupowe,
  • Zajęcia z języka polskiego,
  • Warsztaty i szkolenia na takie tematy jak asertywność dla kobiet, podstawy komputera dla początkujących,
  • Edukację prawną w zakresie kwestii dyskryminacji i przestępstw motywowanych nienawiścią,
  • Wydarzenia integracyjne, pozwalające poznać nowych znajomych oraz poczuć się bezpiecznie i komfortowo w Warszawie (np. spacery po Warszawie, wieczory kulinarne, pokazy filmów),
  • Zajęcia dla dzieci, pochodzących z małżeństw mieszanych i rodzin migranckich – „Bajki z bliska i z daleka”.
Działania w ramach „Centrum Powitania” wspierali:

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w ramach projektu „Centrum Powitania w Warszawie – Tworzenie modelowych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie integracji cudzoziemców w Polsce” realizowany w okresie od 1 września 2009 roku do 15 maja 2011 roku oraz w ramach projekt pt. „Centrum Powitania w Warszawie – wypracowywanie modelu punktu doradczego dla migrantów wspierającego zintegrowane społeczeństwo różnorodne” realizowany w okresie od 1 marca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Miasto st. Warszawa w ramach projektu pt. „Krok ku samodzielności i integracji – lekcje języka polskiego dla cudzoziemców w Warszawie”. W ramach projektu prowadzone były bezpłatne zajęcia z j. polskiego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu pt. „Społeczeństwo wielokulturowe – kształtowanie i szanowanie kultury kraju pochodzenia wśród migrantów”. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dla dzieci pochodzących z rodzin mieszanych, spotkania dyskusyjne dla kobiet i mężczyzn w związkach mieszanych, warsztaty psychologiczne dla kobiet, a także wydarzenia animacyjne dla klientów Centrum Powitania.

Instytut Spraw Publicznych w ramach piątej edycji programu „Obywatel i Prawo” wsparło projekt FRS pt. „Uprawnienia członków społeczeństwa wielokulturowego”.

Fundacja im. Stefana Batorego w ramach projektu pt. „Usługi doradcze dla migrantów”.

Na początku Centrum pomagało imigrantom z krajów azjatyckich, afrykańskich i byłego Związku Radzieckiego napotykanych na mazowieckich bazarach – głównie na Jarmarku Europa i w Wólce Kosowskiej. Z czasem działania (jak to później nazwaliśmy) „Ruchomych Punktów Doradczych” objęły kolejne miejsca skupienia migrantów.

W kwietniu 2009 roku uruchomiono stały punkt doradczy zwany „Centrum Powitania” w Warszawie (ul. Górskiego 3 lok. 17). Dzięki dogodnemu położeniu w samym centrum miasta można tu było łatwo dotrzeć i zupełnie nieodpłatnie skorzystać z rozmaitych usług świadczonych przez zespół specjalistów mówiących po rosyjsku, ukraińsku, angielsku, francusku i po polsku.

Twórcy Zespół Centrum dokłada wszelkich starań, by wszyscy czuli się w nim jak w domu, by tak też czuli się w całej Warszawie. Centrum udziela wszelkich informacji potrzebnych imigrantom, współpracujemy z przyjaznymi imigrantom osobami, organizacjami, instytucjami i firmami. Od sierpnia 2013 roku stały punkt doradczy przeniesiono na ul. Mazowiecką 12 lok. 24 w Warszawie. Prowadzi go Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”.

Projekt został zrealizowany w latach 2009-2010, a Fundacja „Nasz Wybór” była Partnerem przedsięwzięcia.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.