Projekt „Aktywizacja po polsku”, w którym Fundacja uczestniczyła w roli partnera, był realizowany we współpracy z Fundacją Ocalenie z Warszawy oraz z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek z Gdańska.

Projekt realizowany od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Celem projektu jest: integracja cudzoziemców oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności poruszania się po polskim rynku pracy, integracja cudzoziemców poprzez naukę języka polskiego i kultury będących głównymi czynnikami integracji oraz drogą do zdobycia i utrzymania pracy, w szczególności poprzez zapewnienie im doradztwa zawodowego oraz bezpłatnych kursów języka polskiego, a także dostępu do staży i kursów zawodowych. Dodatkowo projekt ma na celu stworzenie pozytywnego wizerunku cudzoziemców wśród potencjalnych pracodawców. Dwa główne działania projektu są ściśle ze sobą powiązane: aktywizacja zawodowa oraz kursy języka polskiego i warsztaty adaptacyjne dla cudzoziemców.

W ramach projektu w Ukraińskim Domu w Warszawie odbywają się kursy języka polskiego, a od maja 2017 r. świadczone są także usługi tzw. pierwszej linii, czyli poradnictwa podstawowego:

  • pomoc integracyjna – tłumaczenie różnic kulturowych, realiów życia w Polsce, polskich przepisów i procedur;
  • pomoc w wypełnianiu wniosków i formularzy;
  • pomoc w szukaniu mieszkań;
  • pomoc w szukaniu pracy;
  • pomoc w zapisie dzieci do szkół i przedszkoli;
  • pomoc w tłumaczeniu krótkich dokumentów;
  • wsparcie emocjonalne.

Projekt „Aktywizacja po polsku” (numer projektu: 57/2-2015/FAMI), współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej „Bezpieczna przystań” oraz przez Miasto Stołeczne Warszawa.