Współpraca z Radcowskim Ośrodkiem Pomocy Pro Bono działający przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

29 stycznia br. Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono działający przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie podpisał porozumienia o współpracy z Fundacją „Nasz wybór”.

 

Współpraca ma na celu umożliwienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, pozyskanie efektywnej i nieodpłatnej pomocy prawnej ze strony radców prawnych i aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie, a także dzielenie się wiedzą i wymianę doświadczeń w obszarach związanych z działalnością pro bono.