Widzialność pracownic domowych. Stworzenie informacyjno-promocyjnej przestrzeni internetowej. Oksana Horlenko, Ruslana Poberezhnyk – Komisja Pracownic i Pracowników Domowych (Warszawa)

Praca w sektorze opieki, zwłaszcza w świetle coraz bardziej starzejącego się społeczeństwa polskiego wydaje się być niezbędna, jednak współcześnie postrzegana jest jako nisko prestiżowa i nisko płatna, przez co najczęściej wykonują ją imigrantki. W Polsce są to w większości osoby z  Ukrainy. Niestety, ze względu na to, że w większości przypadków brak formalnych stosunków pracy w tym sektorze, nie mamy dokładnych danych o ilości pracownic domowych w Warszawie, jednak patrząc chociażby na wielkość grup na portalu FB (grupy „Ukraińcy w Polsce” i t.p.), są przesłanki do tego, aby stwierdzić, że jest to przynajmniej kilkutysięczna grupa. Pracownice domowe najczęściej nie są poddane ubezpieczeniom społecznym, nie są także chronione prawem pracy.

We wrześniu 2021 roku inicjatorki inicjatywy, imigrantki z Ukrainy, założyły pierwszą w Polsce inicjatywę dla pracownic domowych, mającą związkowy charakter (Komisja Pracownic i Pracowników Domowych utworzona w ramach związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza).

W ramach Inkubatora inicjatyw migrancko-mniejszościowych została stworzona własną dwujęzyczną strona internetową (UA/PL), która znajduje się pod domeną już istniejącej strony Inicjatywy Pracowniczej (ozzip.pl) oraz fanpage na portalu Facebook, gdzie znajdą się wszystkie niezbędne informacje o Komisji, jej celach oraz misji.

Adresa strony: http://pracownicedomowe.pl/

W ramach inicjatywy zostały osiągnięte następne wyniki:

– Opracowano treści oraz oprawa graficzna strony internetowej.

– Redagowano oraz przetłumaczono teksty.

– Stworzono logotyp Komisji Pracownic i Pracowników Domowych.

– Utworzono fanpage na portalu Facebook.

– Zaprogramowano oraz uruchomiono stronę z treścią dwujęzyczną o działaniach Komisji.

Fanpage: https://www.facebook.com/Komisja-Pracownic-i-Pracownik%C3%B3w-Domowych-Inicjatywa-Pracownicza-106199025335236/