Ukraiński dziecięcy teatr amatorski oryginalnego żanru “NEW DAY”. Zabolotna Yuliia (Kraków)

W ramach inicjatywy został stworzony teatr dziecięcy. Uczestnicy nie tylko biorą udział w repetycjach i grają, ale też w formie gry uczą się historii oraz kultury Ukrainy. Taka forma uczenia się bardzo im się spodobała.

W ramach inicjatywy została zapisana seria wideo „Historia Ukrainy przez spojrzenia dzieci”. Wideo zostały zamieszczone na YouTube.

Wideo są w trakcie dopracowania, pojawią się w niedługim czasie.

W teatrze uczestniczyło ok. 10 dzieci, zostało zapisano 10 wideo 6-8 min każde. Również w ramach Inkubatora odbyły się repetycję oraz przedstawienia dwóch spektakli o poetce ukraińskiej Lesie Ukraince.