Trawa drąży ziemię | Performance

Premiera performance’u z udziałem artystów z Krymu!

Serdecznie zapraszamy 12 czerwca na pokaz performance’u autorstwa krymskiej twórczyni Hałyny Dżykajewej (Галина Джикаева (Galina Dzhikaeva)) i dramaturgów Dena oraz Jany Humenny (Дэн Гуменный (Den Gumenniy) \ Яна Гуменная (Yana Gumennaya)) pt. “Trawa drąży ziemię”. Tematem sztuki jest morze, miłość i nienawiść odzwierciedlone w świadectwach tortur na okupowanym Krymie.

W fabułę performance’u wpleciona została współczesna poezja krymskotatarska oraz sprawozdanie КримSOS o torturach na Krymie, raport Amnesty International o torturach i łamaniu praw człowieka na okupowanym Donbasie, sprawozdanie Urzędu Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka oraz zeznania świadków zbrodni i przestępstw.

Na podstawie wspomnianych dokumentów powstał teatr fizyczny i nowa nieakademicka myzuka. Ból przez język poezji, dźwięku i ruchu z wykorzystaniem nowych technologii audiowizualnych.

Niestety, temat Krymu w sztuce ukraińskiej jest mało eksploatowany. Celem przedsięwzięcia artystycznego jest wypełnienie zaistniałej luki. Język muzyki і tańca jest zrozumiały dla każdego i z pewnością zainteresuje także polskiego odbiorcę.

Performance „Trawa drąży ziemię” pomoże zwrócić uwagę społeczeństwa na problem łamania praw człowieka na okupowanym Krymie, ludzkich cierpień i nadziei społeczności krymskotatarskiej.

Sztuka jest koprodukcją kijowskiego PostPlayТеатр i Krymskiego Domu w Kijowie.

Centrum Kultury Tatarów Krymskich „Krymski Dom w Warszawie” wraz z Ukraińskim Domem w Warszawie są organizatorami polskiej premiery.

WSTĘP WOLNY, aczkolwiek z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje pierwszeństwo wejścia. Prosimy o przybycie 15 minut przed rozpoczęciem spektaklu.

Brak tłumaczenia na język polski.