Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim lub/i przeprowadzeniu się do Polski. Nadiya Bera, Larysa Rudak, Fem-decision (Wrocław)

Inicjatywa została skierowana do kobiet, które z różnych powodów zostały wykluczone z życia zawodowego (kobiety po urlopie macierzyńskim; kobiety, które nie mają możliwości wykonywania pracy w zawodzie po przeprowadzce do Polski przez brak posiadania odpowiedniego dyplomu na terenie Polski np. lekarki, prawniczki, nauczycielki, księgowi, itp.; kobiety 45+, które pracowały w takich zawodach w swoim kraju, które nie są zapotrzebowane tutaj i potrzebują przekwalifikowania się).

Niestety te kobiety mają trudności z powrotem do pracy po przeprowadzeniu się do Polski. Wśród przyczyn, które doprowadzają do takiej sytuacji są wewnętrzne (niska samoocena u kobiet, niski poziom stabilności emocjonalnej) oraz zewnętrzne (nieumiejętność poruszania się po rynku pracy w Polsce oraz brak znajomości metod aktywnego poszukiwania pracy).

W ramach swojej działalności liderki inicjatywy zorganizowały dwa spotkania kobiet ze specjalistką od HR.

W spotkaniach 26.01 oraz 16.02 wzięło udział 33 uczestniczki (21 i 13 na każdym z nich).

Tematem 1-go spotkania (26.01) było „Dobre CV furtką do rozmowy kwalifikacyjnej”. Na spotkaniu uczestniczki najpierw zbadali swoje skłonności zawodowe oraz przeanalizowali swoje oczekiwania. Dalej uczyły się pisać takie CV, jakie byłoby najbardziej informatywne dla pracodawcy oraz uwzględniało by mocne strony poszukiwaczki i pomagało by znaleźć te stanowisko, jakie sprawdzało by oczekiwania poszukujących, jak w finansowym, tak i w rozwojowym sensie.

Tematem 2-go spotkania (16.02) było „Skuteczne pozyskiwanie pracy na polskim rynku”. Uczestniczkom było udzielono informacje o tych szczegółach rynku pracy w Polsce, jakie mogą się różnić od rynków pracy w ich krajach pochodzenia. Druga część spotkania to był trening rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Uczestniczki dostały korzystną informacje o tym, jak się zachowywać, co i jak lepiej opowiadać, na co pracodawca zazwyczaj zwraca uwagę, a na co nie.

Po obu spotkaniach liderki inicjatywy dokonały wywiadów. Pokazały one, że dziewczyny zostały zadowolone, uważają, że spotkania dały im dużo rozumienia o regułach, istniejących na rynku pracy w Polsce. Teraz one znają więcej, już rozumieją, jakie kroki muszą robić dalej w poszukiwaniu swojej drogi zawodowej, czują teraz więcej pewności.

Dodatkowo poza wsparciem Inkubatora odbył się cykl spotkań z psycholożkami.