Mniejszość i migranci: wspólne cele, wspólne działania. Ivan Kysloshchuk/ Fundacja – Instytut Polska-Ukraina (Kraków)

W ramach inicjatywy “Mniejszość i migranci: wspólne cele, wspólne działania” zostały stworzone 3 reportaży, opisujące relację między mniejszością ukraińską w Polsce oraz imigrantami z Ukrainy. W swoich artykułach autor (lider inicjatywy) skupił się na trzech obszarach, w których najczęściej odbywa się współpraca między tymi grupami, a mianowicie: przeciwdziałanie dyskryminacji, kultura oraz edukacja.

Bohaterami artykułów zostały migranci z Ukrainy, przedstawiciele mniejszości ukraińskiej oraz Polacy. Wśród nich były przedstawiciele różnych zawodów i regionów: aktywiści, pedagodzy, badacze i osoby duchowne z Przemyśla, Krakowa, Lublina i Warszawy.

W tekstach autor zwrócił uwagę zarówno na pozytywne przykłady współpracy, jak również na nieporozumienia, które mają miejsce. Ponadto, opisał potrzeby i cechy charakterystyczne dla obu grup. Artykuły ukazały się na portalach “UAinKrakow.pl” i “Nasz wybór”. Ponadto, były udostępnione na stronach różnych organizacji w mediach społecznościowych, między innymi, Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza, Koła Naukowego Ukrainistów UMCS im. Profesora Michała Łesiowa, Festiwalu “Ukraina w centrum Lublina”, “Wyrij”. Teksty spotkały się z pozytywnym odbiorem publiczności, jednocześnie zachęciły do dyskusji na temat opisanych zjawisk.