„Legalizacja pobytu w Polsce” spotkanie informacyjne

Zapraszamy serdecznie na bezpłatne spotkanie informacyjne dla obcokrajowców „ Legalizacja pobytu w Polsce”.

Spotkanie odbędzie się 27 stycznia 2019 r. od 13:00 do 15:00.

Będzie ono poświęcone legalizacji pobytu w Polsce i będzie składało się z dwóch części: krótkiej prezentacji i pytań od uczestników.

Poprowadzą je pracownicy punktu konsultacyjego dla cudzoziemców w Domu Ukraińskim: Ivanna Kyliushyk i Victor Troyan.

Zapraszamy do Ukraińskiego Dom w Warszawie przy ul. Zamenhofa 1

Spotkanie odbędzie się przy wsparciu finansowym Fundacji Batorego