PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DARCZYŃCÓW

 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, takimi jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe osób, które przekażą darowiznę na rzecz Fundacji Nasz Wybór, jest Fundacja Nasz Wybór z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamenhofa 1.

W przypadku darowizny przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres. Jest to niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych (np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości).

Dodatkowe informacje podane w tytule przelewu (np. adres e-mail) oraz adresy z przelewów przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu wysłania podziękowań za wsparcie.

Jeśli nie życzysz sobie takiej formy kontaktu z naszej strony, wyślij swój sprzeciw (np. o treści „Nie wysyłajcie mi pocztą podziękowań za wsparcie”) na adres: [email protected] Możemy też kierować korespondencję na adres inny niż widniejący na przelewie lub kontaktować się z Tobą e-mailem – w takim przypadku również prosimy o kontakt lub wpisanie adresu e-mail w tytule przelewu.

W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemu PayU prosimy o podanie imienia i nazwiska, by wiedzieć, z kim zawieramy umowę (np. by móc wystawić zaświadczenie, które pozwoli odliczyć darowiznę od podatku lub zwrócić omyłkowo wpłacone pieniądze), kwoty darowizny oraz adresu e-mail, który jest konieczny do technicznej obsługi płatności przez system CRM. Jest to niezbędne do realizacji umowy oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny. Adres e-mail służy nam również – na podstawie uzasadnionego interesu – do wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowania za wsparcie.

Jeśli nie życzysz sobie podziękowań, wyślij swój sprzeciw na adres: [email protected]. Jeżeli w systemie PayU podany jest także Twój adres zamieszkania, przetwarzamy go w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach statystycznych.

Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie CRM odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z newslettera lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji).

Jeżeli chcesz wprowadzić zmiany w swoich danych (zmianę adresu do korespondencji, adresu e-mail, etc.) masz prawo do ich sprostowania, usunięcia (jeśli dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, ani przekazywać ich innym, nieupoważnionym do tego podmiotom.

Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Fundację Nasz Wybór znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.