Język polski dla cudzoziemców – zapisz się już dziś!

Ruszyły zapisy na kursy języka polskiego dla cudzoziemców. Nie czekaj! Zapisz się już dziś!

http://bit.ly/kursjezykapolskiego!

Różne poziomy zaawansowania , małe grupy, nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego, tylko native speakers.

Koszt trzymiesięcznego kursu (48 godzin nauki) to tylko 600 złotych

Zajęcia odbywają się w wybrane dni od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 – 19:30 lub 18:30 – 20:00 w Ukraińskim Domu w Warszawie przy ul. Zamenhoffa 1.

Zapisy oraz więcej informacji:
tel. 22 258 40 18  (poniedziałek, środa, piątek 10:00 – 15:00, wtorek, czwartek 10:00 – 20:00)
lub e-mail: [email protected].

 

REGULAMIN

1. Kurs trwa jeden trymestr (3 miesiące) i obejmuje 48 godzin lekcyjnych.

2. Kurs jest prowadzony przez wykwalifikowanego nauczyciela języka polskiego jako obcego.

3. Opłata za kurs wynosi 600 złotych.

4. Pełną opłatę za dany trymestr należy wnieść przed rozpoczęciem zajęć bezpośrednio na konto Fundacji „Nasz Wybór”: 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509.

5. Okazanie dowodu wpłaty pracownikowi sekretariatu lub przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: [email protected] stanowi warunek rozpoczęcia nauki.

6. Zwrot opłaty w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania możliwy jest tylko w szczególnych wypadkach losowych po udokumentowaniu, (jak na przykład problemy zdrowotne) i jest proporcjonalny do liczby niewykorzystanych lekcji.

7. Nauka w trymestrze kończy się testem sprawdzającym stopień opanowania materiału programowego i uprawniającym do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

8. Po ukończeniu trymestru słuchacz w ramach anonimowej ankiety opiniuje program i sposób prowadzenia zajęć.

9. Programy wszystkich kursów odpowiadają międzynarodowym standardom nauczania się języków obcych.