Ukraiński Dom to miejsce spotkań oraz działań ukraińskich organizacji oraz inicjatyw. Jego powstanie w sierpniu 2014 roku było inicjatywą kilku środowisk ukraińskich, a zaszczyt i obowiązki prowadzenia Domu powierzono Fundacji „Nasz Wybór”. Dom mieści się przy ulicy Zamenhofa 1 w Warszawie. 

Niemal od pierwszych dni od przekazania pomieszczeń we władanie Fundacji, w Ukraińskim Domu działa punkt poradnictwa dla imigrantów, prowadzone były zajęcia języka polskiego, odbywały się zajęcia śpiewu białego, seminaria, warsztaty i zebrania innych organizacji, które na terenie Warszawy działają na rzecz imigrantów. W Domu działa Klub Ukraińskich Kobiet oraz inne inicjatywy obywatelskie. Ponadto, w Ukraińskim Domu Fundacja „Nasz Wybór” prowadzi klubik dziecięcy „Rękawiczka”. Są to otwarte, weekendowe zajęcia dedykowane dla dzieci ukraińskich i polskich.

W Ukraińskim Domu też działają:

  • Galeria Ukraińskiego Domu – w 2016 roku zrealizowała 9 wystaw ukraińskich i polskich artystów, a także szereg wydarzeń towarzyszących, wśród nich – oprowadzanie kuratorskie, spotkania, dyskusje, warsztaty, odczyty.
  • Klub Filmowy Ukraińskiego Domu – to nowa inicjatywa, którą zainaugurowano w listopadzie. Do tej pory w jej ramach odbyło się kilka pokazów filmów połączonych z prelekcjami o historii danego filmu oraz dyskusjami, a także jedno spotkanie z reżyserką filmu.
  • Co tydzień w Ukraińskim Domu odbywają się zajęcia jogi dla migrantów, które mają pomóc migrantom odprężyć się oraz odpocząć, a także polepszyć ogólny stan zdrowia przy pomocy prostych ćwiczeń.
  • Klub Ukraińskich Kobiet – zrzesza aktywne ukraińskie migrantki, które wspierają się wzajemnie i pomagają odnaleźć się w Polsce oraz realizować własne aspiracje.

Działania Klubu obejmowały regularne spotkania poświęcone różnym tematom, czyli spotkania tematyczne, wyjścia kulturalne, spotkania organizacyjne, informacyjne i okolicznościowe, warsztaty kulinarne, rękodzielnicze, treningi w zakresie rozwoju osobistego.

Uczestniczki Klubu wzięły udział w szkoleniach przygotowujących do samodzielnego prowadzenia Klubu, dotyczących m.in. planowania działań, zarządzania zespołem, zarządzania czasem, fundraisingu. Członkinie Klubu kontynuowały działalność zespołu muzycznego „Kałyna”. Klub Ukraińskich Kobiet posiada profil na Facebooku.

  • Dziecięcy Klub „Rukawyczka” – weekendowy klub, w którym dzieci w wieku przedszkolnym mogą wesoło i korzystnie spędzić czas, bawiąc się i ucząc po ukraińsku.
  • W Ukraińskim Domu można (również bezpłatnie) uczyć się języka polskiego na kursach językowych. Wykładowcy, dla których polski jest językiem ojczystym, oferują zajęcia w różnych grupach zaawansowania dostosowując czas zajęć do potrzeb grupy. Zajęcia odbywają się w dni powszednie godzinach wieczornych oraz w ciągu dnia podczas weekendów.
  • Noc Muzeów w Ukraińskim Domu w Warszawie – w 2017 r. ponownie przyłączyliśmy się do inicjatywy „Noc muzeów”. Podczas wieczoru odwiedzający mogli wziąć udział w programie przygotowanym przez członków Fundacji: nauczyć się czegoś na ciekawych warsztatach, dowiedzieć się o różnorodnych ciekawostkach dotyczących ukraińskiej kultury, a najmłodsi goście – wziąć udział w wesołych zabawach.
  • W sumie w 2016 roku w Ukraińskim Domu odbyło się 172 wydarzenia w tym: 61 spotkań, 36 warsztatów i szkoleń; 9 wystaw, 4 konferencje, oraz 2 zbiórki charytatywne. W 2016 roku z usług Ukraińskiego Domu w Warszawie skorzystało 8 260 osób.