Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Spotkanie informacyjne dla migrantów

Fundacja “Nasz wybór” zaprasza na spotkanie informacyjne dla migrantów na temat “Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE”, które odbędzie się 23 kwietnia 2021 o 18.00 w trybie online, transmisję na żywo można oglądać na stronie Ukraińskiego Domu.

Na spotkaniu dowiesz się o:
– ogólnych zasadach i podstawach prawnych uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
– warunki dla cudzoziemców, którzy chcą uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
– dokumenty, które należy złożyć, aby uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
– sposoby obliczania 5-letniego okresu pobytu na terytorium Polski
– wymóg stabilnego i regularnego dochodu
– struktura i wypełnienie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
– zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie B1.

Spotkanie poprowadzi Oksana Pestrykova, pracowniczka Punktu Konsultacyjnego dla Migrantów.

Język spotkania: ukraiński.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – 
Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG