Socjolożka, trenerka, działaczka III sektora, koordynatorka projektów, animatorka międzykulturowa. Współzałożycielka Fundacji Nasz Wybór, członkinia Rady Fundacji. W ramach działalności naukowej zajmuje się badaniem szeroko rozumianej polityki migracyjnej, w tym analizuje strategie migracyjne kobiet-migrantek. W Ukraińskim Domu  koordynuje działalność Klubu Ukraińskich Kobiet w Warszawie, prowadzi warsztaty i szkolenia umiejętności miękkich dla kobiet-migrantek. Inspiruje się ukraińską sztuką ludową, promuje tradycje ukraińskich lalek-motanek.