Doktor nauk humanistycznych, pisarka, dziennikarka. Zajmuje się promocją kultury ukraińskiej w Polsce. Z fundacją „Nasz Wybór” oraz Domem Ukraińskim związana od 2014 roku. Organizuje lub uczestniczy w organizacji różnych wydarzeń w Domu Ukraińskim, szczególnie związanych z literaturą.