Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w Polsce

Drodzy Przyjaciele,

Fundacja Nasz wybór zaprasza na spotkanie informacyjne na temat zagadnień zabezpieczenia społecznego w Polsce.

Na spotkaniu dowiesz się:
1. Jak działa system ubezpieczeń społecznych w Polsce?
2. Jak wygląda ubezpieczenie cudzoziemców w Polsce?
3. Jakie składki są potrącane z wynagrodzenia brutto zgodnie z umową
4. Kiedy ubezpieczenie jest przekazywane członkom rodziny i co należy zrobić
5. Struktura odliczeń na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
– Emerytura
– Płatność w przypadku choroby i macierzyństwa (świadczenie rehabilitacyjne, becikowe, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy)
– Płatność z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
– Zasiłek dla bezrobotnych
– Pomoc medyczna
6. W jaki sposób polskie ubezpieczenie medyczne ma zastosowanie podczas podróży zagranicznych?

Na spotkaniu otrzymasz praktyczne i użyteczne porady, jak kontrolować właściwą wypłatę odpowiednich składek od pracodawcy i korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ)

Spotkanie prowadzi Alla Maevska, prawnik, ekspert ds. praw cudzoziemców.

Spotkanie odbywa się dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Batorego

Spotkanie odbędzie się 16 kwietnia we wtorek w godzinach 18:00-20:00 w Ukraińskim Domu przy ul. Zamenhofa 1 w Warszawie