Stanowisko w sprawie strategii migracyjnej Polski

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwają obecnie prace nad dokumentem, który ma określać strategię migracyjną Polski. Proces owiany jest pewnym nimbem tajemnicy, a wypracowane w jego ramach dokumenty są utajnione i przekazywane wyłącznie wybranemu, wąskiemu gronu odbiorców.

Jako zrzeszone w Konsorcjum organizacje działające od wielu lat na rzecz wsparcia migrantów i uchodźców oraz ich integracji z polskim społeczeństwem wystosowaliśmy do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowisko zawierające naszą wizję takiego dokumentu oraz procesu jego powstawania.

zdjęcie: Shelagh Murphy / Unsplash