Seminarium “Pracownicy migranci w Polsce w obliczu zmieniających się form pracy”

Fundacja “Nasz Wybór” ma zaszczyt zaprosić na

Seminarium “Pracownicy migranci w Polsce w obliczu zmieniających się form pracy”

które odbędzie się 30 stycznia 2019 r. (środa) w godzinach 10:00 – 13:00 w Ukraińskim Domu w Warszawie ul. Zamenhofa 1.

Seminarium dotyczyć będzie coraz ważniejszego zjawiska jakim jest migracja zarobkowa w Polsce. Choć́ migracja ta jest uznawana za ekonomicznie potrzebną, rodzi szereg prawnych, politycznych i społecznych wyzwań́ i konfliktów, zwłaszcza teraz gdy jesteśmy świadkami fragmentaryzacji (lub „uberyzacji”) pracy. Ta fragmentaryzacja, szczególnie dotkliwa w obszarach gdzie pracują migranci, stawia głębokie pytania o tradycyjne formy ochrony praw pracowniczych i państwa opiekuńczego (welfare state).

Podczas Seminarium wrócimy do problematyki dyskutowanej w Ukraińskim Domu w marcu 2018 r. na konferencji: „Pracownicy migranci w Polsce: obecne wyzwania i potencjalne koalicje interesów”. Spróbujemy przeanalizować jak wygląda sytuacja pracowników migrantów w Polsce rok później. W ramach tegorocznego wydarzenia zaprezentujemy wyniki badań dotyczących doświadczeń pracowników migrantów w Polsce w dobie fragmentaryzacji pracy, realizowanych w ramach projektu „W stronę̨ wspólnych interesów między lokalnymi pracownikami i migrantami”.

Celem spotkania, które proponujemy raczej jako grupę roboczą, jest odpowiedź na pytanie: „Czy i jak doświadczenia pracy migrantów mogą stać się podstawą do nowych form solidarności społecznej?”

Seminarium jest otwarte dla wszystkich chętnych. Prosimy o rejestracji uczestnictwa do 28.01.2019 r. pod adresem https://bit.ly/2U7Ek5k

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Towards Shared Interests Between Migrant and Local Workers” finansowanego w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej.