Relacja z 22. spotkania z cyklu „Wieczory z Pasją”

Dnia 19 marca br. w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyło się kolejne z cyklu spotkań „Wieczorów z Pasją”. Było to  22. spotkanie, którego organizatorem był Samorząd Studencki Wydziału Pedagogicznego ChAT oraz Biblioteka Główna ChAT. Spotkanie odbywało się w formie panelu dyskusyjnego, którego celem było zaprezentowanie problemów,  z którymi spotykają migranci przybywający do Polski z Ukrainy.

Spotkanie otworzył Prodziekan Wydziału Pedagogicznego ChAT dr Rafał Bodarski, który przywitał zaproszonych Gości. Wprowadzając w tematykę spotkania Pan Prodziekan zaznaczył, że Akademia jest miejscem dla osób otwartych na świat i jego różnorodność.

Kolejno moderatorzy spotkania – mgr Bożena Stacewicz (Biblioteka Główna ChAT) oraz Sebastian Szymański (Samorząd Studencki ChAT) przeszli do zadawania pytań Gościom.  Uczestnikami panelu byli: Ivanna Kyliushyk (Fundacja „Nasz Wybór”), Piotr Tyma (Związek Ukraińców w Polsce), o. Piotr Kuszka OSBM (Kościół Greckokatolicki w Polsce), pastor Mykhaylo Baloha (Kościół Chrześcijan Baptystów w RP), ks. Doroteusz Sawicki (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) oraz Ivan Teterko (student ChAT).

Na zakończenie odbyła się publiczna dyskusja na określony temat. Głos w dyskusji zabrał  m.in. dr hab. prof. ChAT Marek Piotrowski oraz ks. dr hab. prof. UKSW Janusz Balicki.