„Quo vadis Ukraina? Paradygmaty, koncepcje, wizje … ”

W dniach 11-12 maja w Ukraińskim Domu w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa doktorantów, studentów i młodych naukowców „Quo vadis Ukraina? Paradygmaty, koncepcje, wizje … ”. Konferencja została zorganizowana przez członków koła doktorantów „Ucrainica”: Ivannę Kyliushyk, Emila Chróla, Oleksandra Pustovego, Oleksandra Avramchuka, Ievgena Matseliukha. Fundacja Nasz Wybór została partnerem konferencji, a Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej objęła konferencję patronatem honorowym.

Uczestnikami konferencji byli studenci i doktoranci z ukraińskich i polskich uniwersytetów: Akademii Ostrogskiej, Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku, Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

W trakcie konferencji odbyło się sześć panelów: „Ukraina vis-a-vis Europa. Zachodni wymiar ukraińskiej polityki zagranicznej”, „Migracja ukraińska: problemy i wyzwania”, „Stosunki polsko-ukraińskie”, „Postradziecka transformacja: edukacja, kultura, tożsamość”, „Ukraina kontra Rosja. Wschodni wymiar ukraińskiej polityki zagranicznej”, „Wizje państwa w ukraińskiej myśli politycznej”.