OSCE: „Good practises in migrant integration: trainee’s manual”

W swoim raporcie: „Good practises in migrant integration: trainee’s manual”, OSCE jako przykład podaje Ukraiński Dom:

Więcej informacji znajdziecie na https://www.osce.org/odihr/393554?download=true strona 195.

Zapraszamy do lektury.