Nauczyciel historii Ukrainy, wiedzy o Ukrainie, Dyrektor Sobotniej Szkoły Ukraińskiej dla Obywateli Ukrainy w Warszawie. Odznaczony Dyplomem Honorowym i Odznaką Wzorowiec Edukacji Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy. Ukończył Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska oraz Uniwersytet Warszawski. Wiceprzewodniczący Koła Doktorantów “Ucrainica” przy  Ukraińskim Domu. W ramach działalności w Kole organizator corocznej międzynarodowej konferencji oraz redaktor corocznego zbioru pokonferencyjnego „Zeszyty Naukowe „Ucrainica”.