Fundacja „Nasz Wybór” od początku swojego działania poświęca dużo uwagi najmłodszym migrantom, prowadząc dla nich warsztaty artystyczne i wydając książki. Kolejną inicjatywą fundacji jest weekendowy klub dla dzieci „Rękawiczka”, służący integracji dzieci i rodziców oraz zapoznawaniu ich z ukraińską kulturą i językiem ukraińskim w ramach ciekawych i kreatywnych zajęć.