Każda kwota przekazana Fundacji Nasz Wybór zostanie przeznaczona na realizację projektów i uwzględniona w regularnie publikowanych sprawozdaniach finansowych.

Wsparcie bezpośrednią wpłatą w formie darowizny można przekazywać na poniższe konto:

Fundacja „Nasz Wybór”
ul. Zamenhofa 1
00-153 Warszawa

KRS: 0000342283
NIP: 1132788882
REGON: 142115753

PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509
Swift: BPKOPLPW

Dziękujemy!

 

Jeżeli chcecie dokonać darowizny używając dowolnej karty płatniczej lub PayPal, możecie to zrobić za pomocą przycisku Przekaż datek na stronie Fundacji na Facebooku: https://www.facebook.com/fundacjanaszwybor/