Fundacja „Nasz Wybór” jest inicjatorem uruchomienia Ukraińskiej Sobotniej Szkoły dla dzieci obywateli Ukrainy, która działa od września 2016 r. i oferuje ukraińskim dzieciom z Warszawy zajęcia z języka ojczystego, historii, geografii i kultury.

Szkoła działa w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie.