Styczeń 2021
Zespół Punktu Konsultacyjnego i Ogólnopolskiej Infolinii dla Migrantów działających przy Ukraińskim Domu w Warszawie w styczniu 2021 roku udzielił 400 porad  307 migrantom.
Punkt Konsultacyjny i Ogólnopolska Infolinia dla migrantów (+48 727 805 764)
poniedziałki, środy, piątki 10:00 – 15.00
wtorki, czwartki 10:00 – 18:00.
Wszystkie konsultacje są bezpłatne i prowadzone w języku ukraińskim, polskim, angielskim i rosyjskim.
Projekt Migranckie Centrum Wsparcia realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „STYCZEŃ PUNKT KONSULTACYJNY I INFOLINIA DLA MIGRANTÓW 400 porad 307 migrantom Iceland 小 Liechtenstein Active Norway citizens fund Naszo wybór UKRAIŃSKI DOM”