Praca w Polsce: naruszenie praw pracowniczych imigrantów z Ukrainy zatrudnionych w budownictwie i sektorze usług

Fundacja „Nasz Wybór” przedstawia nową publikację „Praca w Polsce: naruszenie praw pracowniczych imigrantów z Ukrainy zatrudnionych w budownictwie i sektorze usług”.  Zapraszamy do lektury!


Broszury “Jestem mamą w Polsce” na temat ciąży, porodu i pielęgnacji dziecka

W ramach projektu “Jestem mamą w Polsce” powstały obszerne, 50-stronicowe broszury na temat przebiegu ciąży, porodu, zwyczajów w polskich szpitalach, pielęgnacji niemowlęcia oraz praw mamy-pacjentki i mamy-pracowniczki. Zapraszamy do lektury!


Obecność uchodźców w małych gminach. Doświadczenia Góry Kalwarii i Podkowy Leśnej w integracji uchodźców i edukacji ich dzieci

Raport z badań Stowarzyszenia Interwencji Prawnej przygotowany na zlecenie i we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Dotyczy on sprawdzenia obecności i widoczności osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy oraz samych uchodźców w małych gminach, na terenie których od lat funkcjonują ośrodki dla uchodźców, czyli w Podkowie Leśnej i Górze Kalwarii. Zapraszamy do lektury!


Imigranci o wysokich kwalifkacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2015

Został wydany raport „Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy”. Raport zawiera wyniki badań społecznych dotyczące sytuacji imigrantów edukacyjnych z krajów trzecich, tj. absolwentów polskich wyższych uczelni pochodzących z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej prowadzonych w ramach projektu „Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy” przez Fundację „Nasz Wybór” i Instytutut Ekonomicznych i Społecznych Ekspertyz (iSEE). Zapraszamy do lektury!


Poradnik dla cudzoziemców

W poradniku eksperci uczestniczący w projekcie „Bezpieczna praca w Polsce” podzielą się z Państwem wiedzą na temat sposobów uniknięcia potencjalnych zagrożeń oraz wskazówkami jak zalegalizować pracę w Polsce, a także z kim kontaktować się w różnych sytuacjach dotyczących zatrudnienia. Zapraszamy do lektury!


Centrum Wielokulturowe w Warszawie nr. 4.

Czwarty numer biuletyny Warszawskiego Centrum Wielokulturowego, a w nim wywiady z Ukraińcami w Warszawie, m. innymi z  członkinią Zarządu Fundacji „Nasz Wybór” Tetyaną Rodnyenkovą.  Zapraszamy do lektury!