Fundacja „Nasz Wybór” prowadzi również działalność charytatywną, występując jako inicjator lub współorganizator licznych zbiórek na potrzeby wojska ukraińskiego czy uchodźców z Ukrainy. Np. akcja „Opatrunek za torbę”, w ramach której organizatorzy sprzedają ekologiczne torebki z wyszywanką ukraińską, a pozyskane środki przekazują na leki dla ukraińskich żołnierzy. Fundacja „Nasz Wybór” współorganizuje także projekt „Pomagaj Ukrainie”.