Absolwentka Wydziału Filologii na kierunku psychologia na Donieckim Uniwersytecie Państwowym im. Vasyla Stusa. Konsultantka ds. legalizacji pobytu i pracy w Punkcie Konsultacyjnym Ukraińskiego Domu w Warszawie.