ZARZĄD:

 

Myroslava Keryk – prezes
Historyk, socjolog, specjalista ds. migracji i społeczności ukraińskiej w Polsce. Wykłada na Uczelni Łazarskiego. Prezes Fundacji Nasz Wybór; Redaktor naczelna miesięcznika „Nasz Wybir”.

Iwona Trochimczyk-Sawczuk – członek zarządu
Prawniczka, filolog, tłumaczka. W Fundacji zajmuje się koordynacją projektów. Autorka artykułów o prawnych aspektach imigracji, trenerka, koordynatorka projektów realizowanych ze środków EFI. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Olena Lytvynenko – członek zarządu
Historyk, specjalista ds. migracji i społeczności ukraińskiej w Polsce, badaczka mniejszości narodowych w Polsce, antropolog kultury. . Członek Zarządu Fundacji Nasz Wybór. W latach 2011-2013 koordynator techniczny portalu naszwybir.pl

 

RADA FUNDACJI:

 

Tetyana Rodnyenkova
Socjolog, badaczka przestrzeni edukacyjnej krajów postradzieckich. Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych (IFIS PAN). Pracuje na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

W Fundacji zajmuje się realizacją projektów artystycznych i kulturalnych. Prowadzi warsztaty rozwoju kreatywności oraz warsztaty artystyczne dla dzieci. Koordynatorka projektu warsztatów artystycznych dla dzieci „Międzynarodowy świat bajki” (2013). W latach 2011-2012 redaktor naczelny miesięcznika „Nasz Wybór”, wydawanego w ramach projektu „Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy w Polsce”.

Romana Feliks
Ekonomistka, księgowa, absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Księgowa projektów Fundacji współfinansowanych przez Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Olga Popovych
Historyk, zajmuje się analizą sytuacji politycznej we wspóczesnej Ukrainie. Pracuje nad doktoratem: „Współczesna tożsamość Ukraińców w dyskursie politycznym władz wykonawczych (1994-2004)”.

Taras Shumeyko
Dziennikarz, filolog, badacz ukraińskiej literatury średniowiecznej, fotograf.

Diana Barańska
Z wykształcenia pedagożka, na co dzień animatorka kultury i koordynatorka projektów. Z Fundacją „Nasz Wybór” nieformalnie związana od dawna, a formalnie od stycznia 2015 r. Od tej pory jest koordynatorką i administratorką Ukraińskiego Domu. Oprócz tego od 10 lat prowadzi Stowarzyszenie MY, które zajmuje się promocją kultury krajów i narodów położonych na wschód od Wisły, gra w Orkiestrze Warzywnej Paprykalaba, prowadzi zajęcia z edukacji globalnej i przyrodniczej