ZARZĄD:

 

Myroslava Keryk – prezeska
Historyczka, socjolożka, specjalistka ds. migracji i społeczności ukraińskiej w Polsce. Prezeska Fundacji Nasz Wybór; Redaktorka naczelna miesięcznika „Nasz Wybir”. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Iwona Trochimczyk-Sawczuk – członkinia zarządu
Prawniczka, filolożka, tłumaczka. W Fundacji zajmuje się koordynacją projektów. Autorka artykułów o prawnych aspektach imigracji, trenerka, koordynatorka projektów realizowanych ze środków EFI. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Diana Barańska – członkinia zarządu
Z wykształcenia pedagożka, na co dzień animatorka kultury i koordynatorka projektów. Z Fundacją „Nasz Wybór” nieformalnie związana od dawna, a formalnie od stycznia 2015 r. Od tej pory jest koordynatorką i administratorką Ukraińskiego Domu. Oprócz tego od 10 lat prowadzi Stowarzyszenie MY, które zajmuje się promocją kultury krajów i narodów położonych na wschód od Wisły, gra w Orkiestrze Warzywnej Paprykalaba, prowadzi zajęcia z edukacji globalnej i przyrodniczej

 

RADA FUNDACJI:

Olena Lytvynenko
Historyczka, specjalistka ds. migracji i społeczności ukraińskiej w Polsce, badaczka mniejszości narodowych w Polsce, antropolożka kultury. W latach 2011-2013 koordynatorka techniczna portalu naszwybir.pl

Tetyana Rodnyenkova
Socjolożka, badaczka przestrzeni edukacyjnej krajów postradzieckich. Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych (IFIS PAN). Pracuje na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. W Fundacji zajmuje się realizacją projektów artystycznych i kulturalnych. Prowadzi warsztaty rozwoju kreatywności oraz warsztaty artystyczne dla dzieci. Koordynatorka projektu warsztatów artystycznych dla dzieci „Międzynarodowy świat bajki” (2013). W latach 2011-2012 redaktorka naczelna miesięcznika „Nasz Wybir”, wydawanego w ramach projektu „Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy w Polsce”.

Olga Popovych
Historyczka, komentatorka polityki ukraińskiej, rosyjskiej wojny informacyjnej a stosunków polsko-ukraińskich. W ramach działalności Fundacji interesuje się tematyką media, realizacji projektów medialnych. Była trenerką międzynarodowego warsztatu dla dziennikarzy (Fundacja była jednym z partnerów projektu Centrum Badań Ruchu Wyzwoleńczego „Deconstruction. Archiwa KGB dla mediów”). Redaktorka naczelna rocznika popularno-naukowego „Ukraiński Almanach”.