W 2004 roku w Warszawie zorganizowała się grupa przyjaciół – Ukraińców i Polaków – którzy wspierali „pomarańczową rewolucję”.

W tym czasie nie tylko na Ukrainie, ale także na całym świecie Ukraińcy zaczęli się jednoczyć i działać na rzecz tworzenia otwartego społeczeństwa obywatelskiego. Wspierani przez Polaków aktywni Ukraińcy z Warszawy również podjęli podobną aktywność. Przez pięć lat Inicjatywa Obywatelska „Nasz Wybór – Ukraina” uczestniczyła w różnych projektach, między innymi była współzałożycielem Centrum Powitania w Warszawie, które wspierało migrantów z różnych grup etnicznych, obojga płci i w różnym wieku, udzielając im pomocy prawnej czy organizując imprezy kulturalne i edukacyjne.

Fundacja „Nasz Wybór” została oficjalnie zarejestrowana w 2009 roku.