Ludzie

Fundację Nasz Wybór założyły:

Myroslava Keryk

Historyk, socjolog, specjalistka do spraw migracji i społeczności ukraińskiej w Polsce.  Jest prezeską Fundacji ,,Nasz Wybór'' oraz redaktorką miesięcznika "Nasz Wybir" i wykłada na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W swojej pracy łączy działania ukierunkowane na integrację społeczności ukraińskiej w Polsce z realizacją licznych projektów naukowo-badawczych w obszarze migracji.

 

W ramach działań Fundacji powstał Dom Ukraiński, w którym koncentrują się działania diaspory. Powołanie do życia Domu Ukraińskiego pozwala na budowanie i organizowanie społeczności Ukraińców, daje także migrantom przestrzeń działań i wymiany doświadczeń oraz poczucie przynależności do wspólnoty. W ramach Domu Ukraińskiego działa m.in. Klub Ukraińskich Kobiet, który pełni także funkcję aktywizacji kobiet - Ukrainek.


Olena Lytvynenko

Historyk, badaczka mniejszości narodowych w Polsce i Ukrainie, antropolog kultury. W latach 2011-2013 koordynator techniczny portalu www.naszwybir.pl. Specjalista ds. legalizacji pobytu i zatrudnienie w Polsce

Tetyana Rodnyenkova

Socjolog, badaczka przestrzeni edukacyjnej krajów postradzieckich, roli procesu bolońskiego w integracji Ukrainy i UE. Pisze doktorat w Szkole Nauk Społecznych PAN.

W Fundacji zajmuje się realizacją projektów artystycznych i kulturalnych. Prowadzi warsztaty rozwoju kreatywności oraz warsztaty artystyczne dla dzieci. Koordynatorka Klubu Ukraińskich Kobiet oraz projektów artystycznych dla dzieci. W latach 2011-2012 redaktor naczelny miesięcznika „Nasz Wybór”, wydawanego w ramach projektu „Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy w Polsce”.

Rada Fundacji Nasz Wybór:

Olga Popovych

Historyk, badaczka współczesnej tożsamości Ukraińców i Słowaków w dyskursie politycznym, zajmuje się również analizą ukraińskiej sceny politycznej.


Iwona Trochimczyk-Sawczuk

Prawniczka, filolog, tłumaczka. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku oraz podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wojskowej Akdemii Technicznej w Warszawie. Autorka wielu artykułów o prawnych aspektach imigracji, trenerka, koordynatorka projektów realizowanych ze środków EFI. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.


Taras Shumeyko

Dziennikarz, filolog, badacz ukraińskiej literatury średniowiecznej.


Joanna Konieczna-Sałamatin

Socjolog, zajmuje się m.in. badaniem społecznego odbioru stosunków między Ukrainą a Unią Europejską. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Romana Feliks

Ekonomistka, księgowa, absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Księgowa projektów Fundacji współfinansowanych przez Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Iryna Polets

Socjolog, obroniła doktorat w Polskiej Akademii Nauk, wykładowczyni Uczelni Łazarskiego.

 

 

Działalność Fundacji "Nasz Wybór" wspierają

  • Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

  • International Organization for Migration

  • Visegrad Fund

  • Urząd m.st. Warszawa

  • Budżet państwa

  • Fundusze EOG

  • Program "Przemiany w Regionie - RITA"